Talanger farligt för börskursen

Publicerad 2012-01-19 16:18

Värdet av rätt person på rätt plats blir allt viktigare. Men ur ett aktie- och investerarperspektiv gör man bäst i att inte bli för beroende av talangerna.

När det haussade amerikanska internetspelbolaget Zynga noterades på Nasdaq för några veckor sedan lyckades vd Mark Pincus förhandla till sig en egen aktieklass med 70 gånger röststarkare C-aktier som han behöll helt för sig själv.

Att Mark Pincus lyckats behålla en sådan röstkontroll över bolaget kan förklaras med två ord: Marc Pincus. De 70 gånger röststarkare aktierna betyder i praktiken att ett bet på Zynga egentligen är ett bet på dess vd Mark Pincus.
    
Talangernas värde går även att spåra i svenska börsbolags värdering, där det har andra implikationer.
 
Ett extremt exempel är när Carl-Henric Svanberg tog över vd-stolen på Ericsson 2003 och börsvärdet lyfte med 13 miljarder kronor på beskedet. Samtidigt förlorade Assa Abloy sin hyllade vd och där sjönk börsvärdet med 5 miljarder kronor.

På samma sätt riskerar aktieägarna i Ratos att åka på en smäll när dess välrenommerade vd Arne Karlsson lämnar rodret där han suttit sedan 1999. En liknande skugga vilar även över Johan Malmqvists Getinge. Meda med sin vd Anders Lönner och Global Health Partner med sin grundare Per Båtelsson är andra exempel på bolag som berättigar en högre värdering med dessa nyckelpersoner än utan.

Vidare finns bolag där inte bara vd:s utan majoriteten av de anställdas inflytande över bolaget är relativt stort jämfört med ägarnas.

Detta mönster märks framförallt inom kunskapsintensiva branscher som forskningsföretag inom hälsovård eller vissa konsultbolag med verksamhet inom exempelvis strategi och managementkonsulting.

Dessa verksamheter bör beläggs med en rabatt på värderingen eftersom risken i att förmågan till intjäning, vilket är själva värdet i bolaget, försvinner ut genom dörren är större än i exempelvis ett skogs- eller verkstadsföretag.

Att värdera individen bakom en idé eller ett projekt har blivit en allt viktigare del även i venture capital-bolagens investeringsbeslut.
Men fortfarande är det mycket tomt prat, anser Saeid Esmaeilzadeh, vd på Serendipity Innovations som specialiserat sig på att para ihop forskare med duktiga entreprenörer och tidigt hitta en industriell partner som investerare i de nybildade företagen.

Enligt Michaëla Blomquist, vd för chefsrekryteraren Michaël Berglund Executive Search har det även blivit mer självklart att betala för rekryteringstjänster, och marknaden växer.
”I dag kostar en chefsrekrytering en tredjedel av årsersättningen, även om det varit viss press på arvodena senaste åren eftersom marknaden är cyklisk.”

Ett annat sätt att illustrera företagens ökade villighet att betala för rätt kompetens, i ett längre perspektiv, är den ökade lönespridning vi sett i Sverige de senaste 20 åren, där lönepremien för en tjänsteman över en arbetare ökat från ca 20 procent i början på 1990-talet till cirka 43 procent idag.