En portfölj högavkastare

Publicerad 2012-01-16 11:01

VA:s konkurrent startar året med rekommendationer till en bra utdelningsportfölj. Här är aktierna som kvalar in - och de som anses otillräckliga.

Sammanfattningsvis består Börsveckans utdelningsportfölj för året av: Connecta, NCC, SJR, Lagercrantz, Nolato, Teliasonera, Fast Partner, Axfood, Astrazeneca och Haldex.

Nolato tippas i år upprepa fjolårets 3 kronor per aktie i vinst, vilket skulle
motsvara en utdelningsandel om 60 procent vilket i sin tur inte är så mycket för
Nolato. Potentialen finns bland annat i den för bolaget allt viktigare produktionen av plastkomponenter till medicinsk utrustning och förpackning. Slutsatsen blir att med måttfull värdering och chans till vinsttillväxt gör att Nolato platsar i Börsveckans portfölj.

Connecta förväntas åter placera sig i toppen av utdelningslistan och Börsveckan spår att hela vinsten om 6:65 kronor delas ut för räkenskapsåret 2011, vilket motsvarar 8,4 procent i direktavkastning. Connecta är skuldfritt och välskött och bolagets rörliga kostnadsstruktur ger en stabil affärsmodell som Börsveckan anser förtjänar en premievärdering.

Haldex höga utdelning gör att även ett cyklist verkstadsbolag platsar i
Börsveckans utdelningsportfölj. Med en vinst per aktie för näta år kring 3:70
kronor och en utdelningspolicy att dela ut och eller göra återköp motsvarande
minst en tredjedel av vinsten så borde minst 1.20 kronor delas ut, enligt
Börsveckan.  Bolaget bör stå rustat att hantera en vikande efterfrågan mot bakgrund av de omfattande omstruktureringsåtgärder som vidtagits, skriver Börsveckan.

Ratos ser ut att få gå till banken för att finansiera utdelningen men det är
ingen anledning till oro, enligt Börsveckan. Avsevärd intjäning under de goda
åren kompenserar för de år då det inte görs några exits. Vad gäller nästa år är det ovisst för då  krävs nog en exit för att finansiera utdelningen och det kan bli forcerat med tanke på konjunkturen. Börsveckan har som princip för utdelningsaktier att utdelning ska kunna finansieras av löpande kassaflöde och att man inte ska behöva tära på sina reserver för att betala denna. Så när Ratos tvingas låna till utdelningen kvalar denna aktie inte in i Börsveckans utdelningsportfölj.

Axfoods stabila verksamhet med bra kassaflöden ger hög utdelningskapacitet. Med bibehållen vinstnivå är det rimligt att tro på en bibehållen utdelning och
Börsveckan bedömer således att Axfood delar ut åtminstone 12 kronor även för 2011. Kursmässigt ser Börsveckan alltså ingen uppsida,
snarare en mindre nedsida, men då över hälften av avkastningen de senaste fem åren kommit från utdelningar snarare än kursupgpång, menar Börsveckan att aktien platsar i utdelningsportföljen.

Lagercrantz har en mycket konjunkturkänslig verksamhet men Börsveckan anser ändå att aktien är intressant på grund av den låga värderingen och höga
direktavkastningen. De senaste årens förvärv och den nya strategin har ökat effektiviteten och gör att Lagercrantz känns bättre rustat inför en
konjunkturnedgång. Aktien kvalar således in i Börsveckans portfölj.

NCC erbjuder en bra medelväg till utdelning bland byggbolagen. Vad
gäller utdelningen tror analytikerna att NCC upprepar fjolårets 10 kronor per
aktie – det vill säga hela årsvinsten. Sett på lite längre sikt förstärks intrycket att NCC platsar i en utdelningsportfölj, enligt Börsveckan som bland annat pekar på att bolaget levererat stabila resultat sedan det stora förändringsarbetet i början av 00-talet.

SJR är Börsveckans favorit inom bemanning och många faktorer talar för att kursuppgång kommer. Mycket talar för aktien, dels låg värdering, dels solid
balansräkning.

Björn Borgs förväntade direktavkastning är hela 11 procent, men cirka hälften
hämtas från kassan. Bolagets satsningar på sportkläder och tillväxtmarknader kommer sannolikt att fortsätta pressa marginalen och hittills kommer den stora delen av försäljningen från mogna marknader i Europa där utsikterna är svaga. Börsveckan ser helt enkelt bättre alternativ till sin utdelningsportfölj inom sektorn.

Teliasonera har en stabil och lite tråkig verksamhet, vilket är precis vad ett
bra utdelningsbolag ska ha. Även om bolaget inte skulle höja utdelningen för
2011, från 2010, skulle direktavkastningen bli godkända 6 procent. Givet de sparprogram som löper i koncernen och tillväxten i de icke-nordiska verksamheterna, borde koncernen infria marknadens förväntningar vilket bidrar till att aktien får plats i Börsveckans utdelningsportfölj.