Lyckade lån gladde marknaden

Publicerad 2012-01-12 11:41

Statspappersräntorna i Spanien och Italien sjönk markant på torsdagsförmiddagen inför årets första riktiga test på investerarnas intresse att köpa nya statspapper från de problemtyngda länderna.

Räntorna sjönk rejält även i Frankrike, Belgien, Irland och Portugal medan tyska räntor steg något, och på valutamarknaden stärktes euron något mot andra valutor.

Förmiddagens marknadsutveckling antydde att aktörerna räknade med auktionerna skulle gå bra, och den spanska auktionen mötte en så pass stark efterfrågan att skuldkontoret valde att sälja obligationer för nära 10 miljarder euro, dubbelt upp mot den avsedda volymen. Bud inkom för totalt 18,7 miljarder euro.

Räntenivåerna på de tre-, fyra- och femåriga obligationerna blev betydligt lägre än vid närmast föregående motsvarande auktioner, 3,684, 3,748 respektive 3,912 procent, vilket var omkring 1-1,5 procentenheter lägre än vid de tidigare auktionerna.

”De spanska auktionsresultaten var bra. Regeringen kunde inte bara skifta ut mer papper än de hade indikerat, räntan är också lägre på treåringen” vilket ger stöd till euron, sade Jane Foley, valutastrateg på Rabobank London, till Bloomberg News.

Italien sålde växlar i två olika löptider för 12 miljarder euro, den avsedda volymen var just upp till 12 miljarder euro.

Ettårsväxlar såldes för 8,5 miljarder euro till en ränta på 2,735 procent, det var den lägsta räntan vid försäljning av ettårsväxlar sedan i juni och väl under de 5,952 procent som Italien fick betala vid en motsvarande auktion i december.

Spanska obligationsräntor handlas relativt stabilt efter auktionen, på nivåer som ligger 12-20 punkter lägre än på onsdagen. Italienska obligationsräntor fortsatte att sjunka något efter auktionsresultatet, tvåårsräntan hade vid lunchtid sjunkit cirka 60 punkter, till drygt 4,10 procent, medan tioårsräntan
hade sjunkit nära 40 punkter, till drygt 6,60 procent.

Marknadsaktörer väntar nu närmast på räntebesked från Bank of England, klockan 13.00, och ECB, klockan 13.45. Givet att det knappast finns några förväntningar om policyändringar från någon av bankerna riktas fokus troligen mer mot ECB-chefen Mario Draghis presskonferens klockan 14.30.