Undvik skattesmäll med företagsbilen

Publicerad 2012-01-09 08:57

Används företagsbilen privat ska den förmånsbeskattas. Det kan bli dyrt. Och det är du som har bevisbördan om du inte använt bilen privat.

Det finns cirka 600 000 företagsbilar som rullar på de svenska vägarna. Företagsbilen är i regel en mindre skåpbil som används av till exempel VVS-tekniker, snickare, elektriker eller fastighetsskötare. Kan du disponera en sådan bil för privata resor ska du förmånsbeskattas.

När Skatteverket kommer på besök blir det ofta dyrt för företaget och dig som anställd om det finns bilar i företaget. Har du kunnat disponera företagsbilen privat blir det en extra debitering av arbetsgivaravgifter för företaget och förmånsbeskattning av dig som anställd. Dessutom brukar Skatteverket påföra skattetillägg. Det kan alltså bli dyrt.

Det är därför viktigt att tänka på att det inte är Skatteverket som ska visa att du kört företagets bil privat, utan det är du som ska visa att du inte gjort det. Har du som anställd eller egenföretagare dispositionsrätten till en bil i företaget måste du, för att inte undvika förmånsbeskattning, kunna visa att bilen inte använts i mer än ringa omfattning privat.

Som ringa omfattning räknas högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Tänk på att resor mellan bostaden och din arbetsplats normalt räknas som privata resor. Det gör även hemresor på helger om du arbetar på annan ort.

Vad som krävs är en noggrant förd körjournal. Det här ska journalen innehålla:

1. Mätarställning vid årets början.

2. Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade.

3. Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt.

4. Hur många kilometer du kört.

5. Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades.

6. Mätarställning vid årets slut.

Komplettera gärna med uppgift om när och var du tankat bilen samt hur många liter och priset per liter.

Genom att vara noga med att löpande notera dina resor med företagets bil i en körjournal får du ett underlag som visar hur bilen har använts. Syftet med en körjournal är att Skatteverket och din arbetsgivare ska kunna kontrollera dina resor i efterhand. Den bör därför innehålla uppgifter om själva körningen samt körningens anknytning till tjänsten.