Storägarna Christian W. Jansson och Fredrik Lundberg

Tungt år för tungviktarna

Publicerad 2011-12-23 10:44

Den dystra utvecklingen på börsen har gjort att många fått se värdet på sina portföljer dala. VA listar några av tungviktarna på börsen som gärna vänder blad och snabbt vill glömma börsåret 2011.

Om du känner vemod inför att summera aktieportföljens utveckling under året är du inte ensam. Men sannolikt är du heller inte värst drabbad av raset. Om skadeglädjen är den enda sanna glädjen kan det måhända vara smärtlindrande att konstatera att det finns de som gjort större förluster på sina innehav under 2011.

Fredrik Lundberg exempelvis. Hans ägarbolag står i skrivande stund minus drygt 23 procent. Med drygt 65 miljoner aktier i portföljen betyder det en värdeminskning på över 4 miljarder kronor.

Ägarna i Kapp-Ahl har också ett tråkigt år bakom sig med en aktiekurs som minskat med över tre fjärdedelar. Det betyder röda siffror i boksluten för de båda storägarna Rune Andersson och Christian W. Jansson. I början av året var värdet på de båda innehaven 235 respektive 325 miljoner kronor. Genom värdetappet skulle prislappen bli 57 respektive 80 miljoner om de sålde aktierna idag.

Värst resa under året torde Bertil Lindqvist ha haft. När läkemedelsbolaget Diamyd i maj presenterade sin misslyckade diabetesstudie rasade bolagets börsvärde med 85 procent, motsvarande 3 miljarder kronor. Bertil Lindqvist ägde vid tillfället ungefär en tredjedel av bolaget.

En liknande upplevelse har Mats Arnhög, även om kursraset i bolaget Active Biotech skett stegvis under året och inte på en dag som i fallet Diamyd. Aktiekursen har under året gått från 170 kronor vid årets början till 20 kronor i december. Värdet på Mats Arnhögs innehav har därmed minskat från 3,2 miljarder till 385 miljoner kronor.

Faktum är att antalet tungviktare som med ett leende kan se tillbaka på börsåret är lätträknade. Bland vinnarna finns olje- och gruvfamiljen Lundin vars innehav i Lundin Petroleum mer än fördubblats under året. Även Anders Lönner, storägare och vd för läkemedelsbolaget Meda, kan glädja sig åt ett innehav som vuxit under året. Hans aktier i Meda har ökat i värde från 258 till 326 miljoner kronor.