Libyska kvinnor med flaggan som användes före Gaddafi.

Politisk rysare väntar 2012

Publicerad 2011-12-21 11:34

Börsen är mer påverkad än makrofaktorer än någonsin och om 2011 var ett högdramatiskt år så kommer 2012 att bli en rysare. Här reder Veckans Affärer ut de viktigaste omvärldsfaktorerna som påverkar marknaderna.

2012 blir året då bland annat viktiga frågor om USA:s oförmåga till inrikespolitiska kompromisser och maktsuccessionen i Kinas kommunistparti söker sina svar.

Mellanöstern: Islamisterna pressar på

I Tunisien och Egypten har befolkningarna hunnit gå till sina första någorlunda fria val efter Ben Alis och Hosni Mubaraks fall. Ska man använda dessa val som riktningsvisare är det moderata islamister som har tagit täten, följda av mer radikala islamister och på tredje plats mer västorienterade liberala partier. Att liberala partier skulle få någon ledande roll i det nya politiska landskapet var alltid en utopi, sannolikt är det näst bästa scenariot ur västsynpunkt att moderata islamister tar täten.

Det betyder i så fall att utvecklingen skulle kunna likna den som har skett i Turkiet under de senaste tio åren, där det moderata islamistiska Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) nu innehar regeringsmakten trots många års segdraget motstånd från författningsdomstolar och den militära maktapparaten. Med Turkiet som förebild skulle arabvärlden kunna få en gynnsam utveckling både demokratiskt och ekonomiskt.

Men precis som i Irak efter Saddam Husseins fall är frågan: Går det att fälla gamla diktatorer utan att fientligheter blossar upp mellan de grupper som stod diktatorn nära och de grupper som blev förtryckta? Om inte Libyen och senare även Syrien klarar av att överbrygga motsättningarna kan arabvåren få en mycket bitter eftersmak.

Europa: Extremisterna ser sin chans

Efter toppmötet står det klart att EMU-länderna ska binda sig till striktare budgetdisciplin, villet måste gå fort. Men i dagens politiska klimat i Europa skulle stora delar av befolkningen rösta emot etablissemangets förslag. Det ger vind i seglen för extremistiska och populistiska partier, främst på högerkanten.

I april 2012 kommer Europa att få ett kvitto på hur långt dessa tendenser har kommit. Då genomför Frankrike den första omgången i presidentvalet. Socialisternas François Hollande är storfavorit, men extremhögerns Front Nationals Marine Le Pen utmanar Nicolas Sarkozy om den andra platsen i andra valomgången.

Kina: Maktskifte i toppen

Under nästa år får vi öva in nya namn på Kinas högsta makthavare. Både president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao når då maxgränsen, tio år, för sin tid i partiets och landets högsta ämbeten. Avgörandet om vem som ska överta maktposterna fälls i oktober då Kinas kommunistiska parti håller sin artonde kongress i Peking.

Favorit att efterträda Hu Jintao som president är vice president Xi Jinping medan vice premiärminister Li Keqiang spås efterträda Wen Jiabao som premiärminister. Men även om favoriterna är så liberala som en del hoppas kan man fråga sig om det får några realpolitiska konsekvenser.

USA: Splittringen är total

Det har varit ett år av politiska låsningar i USA, och med president- och kongressval i november nästa år ser 2012 knappast ut att bli bättre. Pressade av högerpopulistiska strömningar, bland annat Tea party-rörelsen, har nu 238 av 242 republikaner i representanthuset och 41 republikaner av 47 i senaten undertecknat ett löfte, the taxpayer protection pledge, om att aldrig höja skatter eller ens öka intäkterna från skatter genom slopade avdrag.

I världens största ekonomi, med ett skattetryck som är blott två tredjedelar av OECD-genomsnittet och med stora offentliga underskott, har ett av de statsbärande partierna stängt vägen till skattehöjningar. Bäva månde finansmarknaderna, bäva månde världen.

Läs hela artikeln i Veckans Affärer nummer 50.