Skuggdirektion förordar sänkt reporänta

Publicerad 2011-12-19 08:22

De sex ledamöterna i Dagens Industris skuggdirektion har som en kompromiss enats om att Riksbanken bör sänka reporäntan med 25 punkter vid veckans möte, till 1,75 procent.

De sex ledamöterna i Dagens Industris skuggdirektion har som en kompromiss enats om att Riksbanken bör sänka reporäntan med 25 punkter vid veckans möte, till 1,75 procent, samtidigt som räntebanan sänks för att indikera fortsatta räntesänkningar nästa år och Riksbanken genomför åtgärder för att få ut mer likviditet i banksystemet, enligt måndagens tidning.

Egentligen var tre av de sex ledamöterna – Jens Henriksson, Anders Vredin och Lena Hagman – beredda att rösta för en sänkning med 50 punkter. De övriga tre i skuggdirektionen – Klas Eklund, Harry Flam och Cecilia Hermansson – menade dock att en så stor sänkning skulle skapa onödig dramatik och skuggdirektionen enades därför om ovan nämnda kompromiss.

”Förutom i USA ser det allt sämre ut”, säger Stockholmsbörsens chef Jens
Henriksson om en den ekonomiska utvecklingen sedan Riksbankens förra möte i oktober.

”Mer märkbart är att den ekonomiska aktiviteten avtar på tillväxtmarknader som Brasilien, Indien och Kina”, säger Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson.

Det stora orosmomentet är skuldkrisen i euroländerna, menar Anders Vredin,
tidigare chef för Riksbankens penningpolitiska avdelning.

”Det här är ingen vanlig konjunkturavmattning. Mycket är kopplat till
förtroende. Både hushåll och företag påverkas negativt av den politiska
osäkerheten i Europa”, säger han.

Lena Hagman, chefsekonom på tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega, varnar för att stora internationella organisationer som OECD och IMF kan vara för optimistiska om Europas ekonomi.

”Flera har skruvat ned sina tillväxtprognoser för nästa år, men de utgår
fortfarande från att skuldkrisen löser sig, att vi inte få någon euroupplösning
och att förtroendet återvänder nästa år”, säger hon

Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, tror
inte på att euroländerna får bukt med skuldkrisen under 2012.

”Vi får ingen avgörande upplösning av den stora oron och osäkerheten som råder på grund av statsskuldkrisen i Europa, utan vi kommer att fortsätta hanka oss fram med stor osäkerhet och kriser då och då”, säger han.