Floskelgala 2011

Publicerad 2011-12-16 13:37

Privata Affärer och läsarna har utsett 2011 års mest minnesvärda floskler från börsbolagen. Som väntat var konkurrensen hård även detta år.

Börsbolagen kom med en hel del floskler och varje månad uppmärksammade vi detta i Placeringsguiden. Här följer en prisutdelning till fem utvalda citat i flosklernas egen Oskarsgala.

Priser delats ut av juryn i kategorierna årets beskrivning, årets finansexpert, årets optimist, årets försiktige general och årets formulering. Priset ärets floskel har utsetts av er läsare.

 

ÅRETS FLOSKEL

I en omröstning på sajten har Privata Affärers läsare röstat fram Årets floskel. Först bland utvalda floskler från första respektive andra halvåret, sedan i en final. Den slutgiltiga vinnaren – med 76 procent av rösterna i finalen – är:

Olof Faxander, Sandviks VD och koncernchef. Sandvik ska från 2012 införa en ny organisation:

”Syftet med den nya strategin är att uppnå maximalt värdeskapande genom högre tillväxt och lönsamhet och därigenom göra Sandvik till ett ännu mer attraktivt företag för kunder, medarbetare och aktieägare.”

Kommentar:

Detta vill väl alla bolag göra hela tiden? Lägg till att nästan hela Sandviks pressmeddelande är fyllt av ungefär samma typ av corporate bullshit. Då hjälper det föga att det säkert finns många kloka tankar och avsikter bakom.

 

ÅRETS BESKRIVNING

Stjärnafyrkant bytte som vanligt namn, vilket inte direkt stämde överens med den strategi bolaget stoltserade med under året.

”Vår enkla strategi för att nå våra mål är: Gör rätt direkt! Denna strategi är gemensam för oss alla på Mobyson, även om tolkningen och konkretiseringen av den kan vara olika beroende vad man jobbar med. Men den tvingar oss att hela tiden tänka till en extra gång innan vi agerar.”

Juryns motivering: Strategin att göra ”rätt direkt” och ”tänka till en extra gång” innan agerande är en föga verklighetsförankrad beskrivning. Bolaget bytte under 2011 namn från Mobyson till Stjärnafyrkant, som är det åttonde namnet i ordningen sedan börsintroduktionen 1987. Dessutom har man haft minst tre olika verksamheter under tiden.

 

ÅRETS FINANSEXPERT

Förlustpinade Tilgins vd Mats Victorin förklarade varför bolaget hade nyemission i september:

 

”De marknader Tilgin adresserar växer och nyemissionen skapar stabilitet så att vi kan dra nytta av denna tillväxt. (…) Det kapital som nu investeras i bolaget stärker kapitalbasen och företaget kan fokusera på tillväxt.”

Juryns motivering: Kommer kapitaltillskottet att ge starkare kapitalbas? No kidding, Sherlock. Endast en sann finansexpert kan dra en sådan avancerad slutsats. Sen kan man undra varför försäljningen föll 33 procent och förlusterna fortsatte under första halvåret om nu marknaderna växte.

 

ÅRETS OPTIMIST

Jonas Birgersson, vd på Labs2, som ska avnoteras från First North sedan dotterbolaget blivit konkursmässigt:

”Sammanfattningsvis har Labs2 Group AB en mycket stark produkt, nöjda kunder och agerar på en marknad som i alla fall jag tror står inför stark tillväxt.”

Juryns motivering: Om produkten (ett affärsstödsystem för bredbandstjänster) trots att Labs2 gått med förlust i 13 år är stark och gör kunderna nöjda borde den väl sälja åtminstone så pass att konkurs kan undvikas? Och nu när den egna utvecklingen läggs ned till förmån för partners borde det vara en nackdel, eftersom ingen utvecklar saker utan att på ett eller annat sätt få betalat för det. Men Jonas Birgersson är en sann optimist och tror på ljusare tider för Labs2.

 

ÅRETS FÖRSIKTIGE GENERAL

Teknikbolaget Obducat fick under våren återigen slut på pengar och stod vid ruinens brant varvid tillförordnade vd:n Patrik Lundström förklarade:

”Inom LED industrin finns det fortsatt en tröghet vad gäller investeringar i litografikapacitet.”

Juryns motivering: Årets understatement? Efter över 20 år av förluster kan man onekligen prata om tröghet hos kunderna. Sällan har någon formulerat sig så försiktigt om läget.

 

ÅRETS FORMULERING

Floskelgalans troligen tyngsta pris går till Trelleborg, som lade om sina lån på ett helt obegripligt vis:

”Trelleborg AB (publ) och Trelleborg Treasury AB (publ) har idag slutit avtal om en ny syndikerad multicurrency revolverande kreditfacilitet om 750 miljoner EUR respektive 625 miljoner USD, totalt motsvarande cirka 10,6 miljarder SEK.”

Juryns motivering: Istället för att skriva på vanlig svenska valde Trelleborg att dra till med det svengelska ”syndikerad multicurrency revolverande kreditfacilitet”. Mer svårtuggad finansfloskel får man leta efter.

 

Juryns beslut kan inte överklagas. En ny floskel kommer varje månad i Placeringsguiden även under 2012.