Supermario gör det igen

Publicerad 2011-12-08 13:23

Europeiska centralbanken (ECB) sänkte som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,0 procent. Orsaken är den allt mer krisande ekonomin i stora delar av Europa.

Utsikterna för euroländernas ekonomi ser mycket osäker ut och nedåtriskerna är uppenbara, sade ECB-chefen Mario Draghi på den efterföljande presskonferensen. Inflationen kommer att sjunka under två procent, som är ECB:s inflationsmål, men först om ett antal månader.

Sänkningen var väntad, enligt Swedbank.

– Det var vad vi hade prognosticerat och i princip vad huvuddelen av marknaden hade prognosticerat också, även om en del kanske hade hoppas på mer. Det är ganska små marknadsreaktioner och det man väntar på är hans presskonferens, säger Cecilia Skingsley, analyschef för räntor och valuta på Swedbank.

”Hans” är lika med ECB-chefen Mario Draghi. Det krävs mycket större åtgärder under mycket längre tid än att räntan ändras med 25 punkter för att lösa skuldkrisen, enligt Skingsley.

Sänkningen var väntad även av majoriteten av de analytiker som besvarat Reuters enkät om ECB-räntan.

Mario Draghi överraskade marknaderna med en räntesänkning redan vid sitt första ECB-möte, i november. Och han har också antytt ECB kan gå in med större satsningar på stödköp av de hårdast drabbade ländernas statsobligationer för att få ner de ohållbara räntenivåerna. Men en förutsättning är att EU-ledarna enas om ett trovärdigt program för att minska risken för skenande skulder.

Efter beskedet stärktes kronan mot euron och gick som hastigast under niokronorstrecket, den starkaste nivån sedan början av september.

Kapital är dyrt och investerarna är bekymrade.

– Från statspappersmarknaden sprids det även in i bankernas finansieringsmöjligheter nere på kontinenten. Förväntansbilden är att man ska utöka de så kallade reporna, alltså möjligheter för affärsbanker att låna i centralbanken i stället när det är för dyrt eller omöjligt att låna ur den öppna kapitalmarknaden. Vi får se vad det blir för villkor och löptider den här gången, säger Cecilia Skingsley.

TT: Vad har ECB:s agerande för betydelse för Riksbanken och den svenska räntan?

– Jag kan citera Lars Nyberg, som är avgående direktionsledamot, och han sade att det är av begränsad betydelse. Sverige har egen valuta och vi bestämmer vårt eget öde. Riksbanken sätter styrräntan efter de svenska makroutsikterna och det är det som är det viktiga. Men det är inte oväsentligt vad andra stora centralbanker gör eftersom det ofta får konsekvenser för valutan, säger Cecilia Skingsley.