Jobbprognos i kuvertet

Publicerad 2011-11-24 11:28

I nästa brev från Pensionsmyndigheten kan du få ett chockbesked. Där står det nämligen hur länge du måste arbeta för att få samma andel i allmän pension som tidigare generationer fått.

Det nuvarande pensionssystemet är inte långsiktigt hållbart. När livslängden ökar med 45 dagar per år ökar också pensionskostnaderna. Men detta faktum har inte fått beslutsfattarna att agera – genom att höja åldersgränserna eller sänka pensionerna.

Det skriver Bo Könberg, ordförande för Pensionsmyndighetens styrelse, och Katrin Westling Palm, generaldirektör på Pensionsmyndigheten, i en debattartikel i Dagens Industri i dag.

”Det finns inga gratis luncher – och heller inga gratis pensioner”.

För att uppmärksamma problemet presenteras en nyhet i nästa års orangea kuvert. Varje årskull kommer att få en egen prognos över hur länge de behöver arbeta för att få samma andel av den slutgiltiga lönen i pension, som tidigare generationer med kortare livslängd haft.

”Det svenska systemet är utformat för att undvika den typ av smygande underskottstendenser som finns i de flesta av världens pensionssystem. /…/ Hittills har informationen inte varit tillräckligt tydlig om vilka ekonomiska krav det ställer på en senarelagd pensionsålder”, skriver debattörerna.

Dagens Industris sammanställning visar exempelvis att personer födda 1975 väntas behöva arbeta tills de är 67 år och 10 månader. Motsvarande ålder för årskullen 1990 är 68 år och 4 månader.