Chatt om dystra börsen

Publicerad 2011-11-22 15:32

VA:s börsexperter Jill Bederoff och Johan Widmark chattade om det rådande börsläget. De tipsade bland annat om hur man tjäna pengar på börsen nedgång, en bra fastighetsaktie och hur man ska göra med nyemissionerna i Diös och Kapp-Ahl.

moderator: Nu finns Jill och Johan på plats för att svara på era frågor. Chatten är igång!
Anders: Hej, kanske omöjligt att svara på men, uppskattningsvis, hur mycket potentiellt framtida elände har marknaden redan räknat in?
Jill: I dag värderas Stockholmsbörsen till p/e 11 på nästa års vinster. Om det jämförs med ett mer normaliserat p/e på mellan 12,5 och 14,5 innebär det att marknaden tagit höjd för ett rejält vinsttapp nästa år, mellan 12 och 24 procent.
Linda: Undrar om jag bör byta eller sälja mina fonder i Skagen, Kontiki samt Lannebo småbolag. Börjar ju kännas riktigt nervöst, och rädd att förlora alla pengar.
Jill: Jag skulle rekommendera att sitta stilla i båten just nu. Börsen har med dagens värdering tagit höjd för en ordentlig krasch.
Lisa: Jag har 90.000 kr, när ska jag investera dessa – och vad bör jag investera i. Jag vill tjäna pengar på krisens nedgång.
Johan: Hej Lisa, med avseende på när du ska investera så brukar man generellt rekommendera att sprida investeringstillfällena över tid. Vad du ska investera i beror som alltid på din riskprofil, men jag skulle generellt rekommendera att du sprider över några olika tillgångsslag och inte bara köper aktier. Om du tror på en nedgång på börsen och vill tjäna pengar på det så finns dels XACT Bear-fonderna där du kan spekulera i nedgång med hävstång, eller att blanka aktier.
Erik: När det är kris brukar man prata om defensiva aktier, typ läkemedel. Är det en tes som håller även i denna kris? Några tips på bra bolag i så fall?
Jill: I finanskrisen var det uppenbart att läkemedel inte längre var den trygga hamn sektorn varit tidigare. Den här gången har sektorn stått emot bättre än många andra sektorer, men pressas samtidigt av branschens egna problem, exempelvis patentutgångar. De stora medicinteknikbolagen som exempelvis Elekta som har utrustning för livshotande sjukdomar har däremot visat sig stå emot bra. Andra aktier som trotsat krisen är spelbolagen.
Guljigit: Kan euro:n bli lägre än USD?
Johan: Hej, det kan den absolut. I eurons tidiga barndom 2000 till 2002 så handlades euron under 1 mot dollarn i över två års tid, som lägst neremot 0,85, jämfört med dagens 1,35. Om vi får en finansiell härdsmälta i eurozonen är det inte omöjligt att euron tappar kraftigt mot dollarn igen.
Gunnar: Jag har större delen av mina tillgångar placerade i SEB penningmarknadsfond. Skall dom stanna där ?
Johan: Hej, det brukar sägas att en av grundreglerna inom investeringar är att sprida riskerna, så därför skulle jag rekommendera dig att sprida dina investeringar något. Å andra sidan påstår investerargurun Warren Buffett att diversifiering bara behövs om man inte förstår vad det är man investerar i. Så om du förstår din investering i SEB:s penningmarkandsfond, vad de gör och hur de investerar, och tycker att det är precis rätt profil för dig så kan du lämna pengarna där. Annars skulle jag föreslå dig att diversifiera portföljen.
Ingrid: Räntan förväntas ju gå ner ytterligare, är det läge att köpa fastighetsaktier. Någon rekommendation om fastighetsaktie med bra direktavkastning?
Jill: Ja, räntan ser ut att gå ned ytterligare, många av bankernas prognoser pekar på 1 procent till sommaren 2012. Och det gynnar förstås fastighetssektorn. Men jag skulle vilja rekommendera en aktie som inte är lika exponerad mot ränteförändringar men å andra sidan inte lika konjunkturkänslig. Det är Sagax som med hög specialisering, långa kontrakt och stabila hyresgäster. Att hyra ut lager fungerade under förra krisen och fungerar nu också.
Mats: Varför är rabatten så hög i Investor, värderas närmare 40 procent under substansvärdet, är det en förtroendefråga eller för att Wallenbergarna skor sig för mycket eller spelar EQT en roll?
Johan: Det är en bra fråga, eftersom 40 procent är högt i ett historiskt perspektiv. En del av rabatten är hänförlig till att marknaden ogillar bolagets långsiktighet och trögrörlighet i innehaven. Jag tror inte att det beror på att marknaden tycker att Wallenbergarna ”skor sig” på Investor. Men kanske spelar exponeringen mot EQT och framförallt de egna vårdinvesteringarna in. Senaste månaden har Investor tappat ca 3,5 procentenheter mer än börsen, men det är nog bara en liten del av svaret.
Peter: När kommer börsen att fortsätta uppåt, nu menar jag inte så som den gjort nu lite upp och lite ner utan upp till de nivåer vi hade i början av året?
Jill: Mot bakgrund av den osäkerhet som råder just nu kring utvecklingen 2012 måste vi nog in i året en bit, kanske halvägs, innan sikten blir klarare. Huruvida det blir en ordentlig uppgång då beror ju självklart på vad som händer med konjunkturens och dess effekter på företagen.
Maggan: Hur gör jag med Diös nyemission. Tycker 30 kr är för dyrt. Men gör jag ingenting är ju det dumt också. Ge mig vägledning.
Johan: Jag brukar rekommendera att hålla sig till legendariske Fidelityförvaltaren Anthony Boltons grundregel; Äg aldrig nåt du inte skulle köpa i dag, och i dag står kursen i 30 kr. Sen kanske det inte är så roligt att kasta in mer pengar i en investering som inte gått som man tänkt, men om du tror på bolaget, rekommederar jag att delta i emissionen, annars sälja dina aktier.
CGC: Hej Sparar på lång sikt (6-15 år) och har större delen av mitt kapital i aktier, Getinge, Astra, SKF, Volvo som största delar. Ska jag tänka om och ha en större del i ex. räntepapper?
Johan: Hej, det beror som vanligt på vilken riskprofil du har, men bolagen du nämner tycker jag låter som ett axplock av börsens finare och mer stabila bolag, som på 6-15 års sikt har alla möjligheter att bli bra investeringar (möjligen undantaget Astra som kommer har svårt med tillväxten). Med det sagt tycker jag inte att det är fel att sprida riskerna till andra tillgångsslag som tex räntepapper.
Bo: Hur långt kommer det att gå innan det händer en riktigt stor ekonomisk katastof, som kan jämföras med det som tex. förevarit under världskrigen. Jag har inte någon god/bra historisk-ekonomisk erfarenhet. Vad kan hända mera som ställer till det?
Johan: Det beror till stor del på politiska beslut, och då är osäkerheten från ett finansmarknadsperspektiv extra stor. Samtidigt beror det på vad man menar med ekonomisk katastrof. Exempelvis har långkonjunkturen slagit till riktigt hårt i många amerikanska städer, med utbredd arbetslöshet, massivt urholkad köpkraft och nära 46 miljoner amerikanker som i dag lever på matkuponger från staten (augusti i år). Det ska visserligen mycket till för att vi ska få en liknande situation i Sverige, men vi bör nog vänja oss vid tanken på att kommande ekonomiska katastrofer inte kommer ha exakt samma skepnad som de haft tidigare.
Karin: Har i en kapitalförsäkring hos Skandia försökt säkra mina 800 000 i Skandias kapitalräntefond. Är det klokt eller ska jag försöka bredda mig med något ytterligare? Allt känns ovisst i dag. Har inte planer på att ta ut något från försäkringen
Jill: Det är nog klokt att behålla den största delen av ditt sparande i långsiktiga räntefonder. Hedgefonder med låg risk kan vara ett alternativ eller företagsobligationer utgivna av företag med högre kreditvärdighet, så kallade investment grade. På börsen finns också aktier som fått alldeles för mycket stryk i den allmänna oron för skuldkrisen och konjunkturen, exempelvis bemanningsföretagen.
Lennart: Vad tror ni om SOBI, har den rasat klart snart?

Jill: Ja SOBI aktieutveckling är verkligen dyster läsning. Den förklaras dels av bolagsspecifika problem och dels av en total förtroendekris för bioteknikbranschen. Samgåendet med Swedish Orphan har hittills varit en besvikelse och bolaget har pressats av den europeiska skuldkrisens effekter på läkemedelsbudgetar. Jag tror inte att aktien kommer att vända upp förrän vi får se positiva resultat nästa år av de viktiga fas III-studierna med blödarsjukaprojektet faktor 8 och 9 som drivs tillsammans med Biogen Idec.
Peter: Vad tror du om Oriflame, Meda och Milicom på ett års sikt?
Johan: Hej, Vad gäller Oriflame så tror jag att det är för tidigt att bli positiv på europeisk privatkonsumtion, och det känns inte som att deras tillväxtinitiativ har kraft att hålla igång tillväxten tillfredställande. Aktien har dock tagit rejält med stryk och är snart tillbaka på botten från 2009, men jag skulle nog undvika aktien ett tag till. Angående Meda så har bolaget visat sig lite mer exponerat mot konjkunktur och offentligt spenderande än vi räknat med, men vi har en köprekommendation, eftersom vi gillar modellen med mogna substanser och att bolaget undviker grundforskningen. Vad gäller Millicom så är exponeringen mot skuldkrisen i Europa begränsad, men det finns risk för press på lönsamheten från ökat konkurrenstryck i Afrika (Bharti) och en övergång från röst till data, så jag skulle nog undvika aktien just nu.
Realisten: Börsen är ned närmare 25 procent och tappar förmodligen lika mycket ytterligare fram till våren/sommaren. Varför då sitta still i båten? Eller tror ni verkligen att vi nått botten nu?
Jill: Det är alltid lika svårt att pricka in botten, men nog har börsen tagit höjd i dag för en ordentlig nedgång i bolagens vinster nästa år. Så min rekommendation blir nog ändå att sitta still.
moderator: Vi har fått in många frågor i dag. Jill Bederoff och Johan Widmark svarar på så många de hinner.
Björn: När tror du att det är läge att gå in på börsen? Om man skall gå in nu skall man satsa på en kapitalförsäkring eller depå. Har hittills depå, vilket lönat sig då jag kunnat jämka mycket förluster, men vad tror du om framtiden?
Jill: Även om osäkerheten är stor inför nästa år finns det mycket som pekar på att det kan vara läge att gå in i aktier i dag som man tror på långsiktigt. Dagens värdering med p/e 11 på nästa års vinster ger vid hand att marknaden tagit höjd för att bolagens vinster går ned uppemot 25 procent nästa år. Det är fortfarande långt ifrån säkert att det blir så dystert.
Pelle: Ser du någon risk med att sitta med sitt kapital i SEK på svenskt bankkonto? Bör man spara i flera valutor?
Jill: Nä, ska man har sitt sparande på ett bankkonto är väl ett svenskt sådant ganska bra, både med tanke på de svenska bankernas förhållandevis starka balansräkning och med tanke på att det i dag inte finns särskilt mycket som tyder på att den svenska kronan kommer att försvagas från dagens starka position.
Bertil: Hjälp mig förstå. Varför behålla fonder och aktier (som du har) i nuläget när börsen enligt i stort sett alla kommer att gå ner rejält det närmsta halvåret?
Johan: Hej, om du tror att börsen ska gå ner rejält närmaste halvåret så finns det såklart inga skäl att behålla aktier och fonder (om man inte har ordentligt med is i magen och är positiv på lite längre sikt). Det är dock inte alla som tror att börsen ska ner rejält det närmaste halvåret, bland annat eftersom man nu prisat in ganska tråkiga vinstutsikter för bolagen de närmaste åren och värderingarna är billiga. Om politikerna dessutom lyckas stävja eurokrisen finns en chans att börsen stabiliseras.
Inga: Har en aktieportfölj på ca 500 tkr som just nu ligger på 100 tkr back. Har stora verkstadsbolag som SKF Atlas Copco Volvo etc. Skall jag sälja nu?
Jill: Nej det tycker jag inte, om du inte har behov av pengarna just nu. Dessa verkstadsbolag är alla starka varumärken som kommer att klara sig igenom krisen och aktierna kommer att sätta ordentlig fart så fort konjunktursignalerna vänder igen.
Lisbeth: Jag har 50.000:- investerade i Skandia kapitalmarknad fond – är detta ett bra alternativ fram tills att marknaden vänder i början av 2012? Tack på förhand
Jill: Ja, det tycker jag. Skandias kapitalmarknadsfond investerar i svenska obligationer utgivna av stat, kommun eller företag med hög kreditvärdighet.
Danny: Vad tror ni om ränteläget de kommande tre åren? jag tänker i första hand på ECB:s ränte policy och hur de ska hantera stundande kriser, men ändå hålla inflationen i schack? Finns det en risk att vi får en staglation? Eller kommer det en prispress med resultarande deflation?
Jill: Det är jättesvårt att svara på och beror såklart på hur saker och ting utvecklas den närmaste framtiden. Mycket tyder dock på att räntan kommer att sänkas till runt 1 procent fram till nästa sommar från dagens 2 procent.
Stefan: Kappahl aktien ligger runt 6 kr nu. Hur påverkar nyemissionen aktiekursen?V ad säger erfarenheten i sådana fall?
Johan: Hej, jag tror att det kan bli en bra affär att delta i emissionen. Även om det kommer vara fortsatt tufft för konsumentvaruföretag ett tag till så finns det flera historiska exempel på bolag där kursen gått stark när börsen väl vågat tro på att bolaget inte ska gå i konkurs, även om det kan ta lite tid i Kappahls fall.
moderator: Då avrundar vi chatten för i dag. Tack för alla bra frågor och välkommen tillbaka till VA:s börschatt nästa gång.

Börsen
Kinnevik största vinnare på Stockholmsbörsen
Börsen
JP Morgan: Börsens värdering hög men rimlig
Placera
Strategen: Comeback för europeiska aktier"Öka andelen i portföljerna"
Analys
"Scandics exponering mot affärsresor oroar"Jefferies ser nedsida på 20 proc.ent
Aktie
Förvaltaren: Marknaden har glömt bort RatosSer uppsida på över 50 procent
IPO
AFV: Tre varningsflaggor för Tellusgruppen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
SEB sänker sin Avanza-rekommendation"Thanks for the ride"
Bolagsskatten
G20 tar itu med Yellens "globala bolagsskatt"
Analys
Carnegie: Flera positiva "triggers" för Ericsson
Ränta
ING: Varför är amerikanska marknadsräntor så låga?Borde vara högre med tanke på tillväxten
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens många köprekar
Notering
Batljan köper in sig i TessinÄven Sinch grundare investerar
Foto: Copyright (c) 2018 Shutterstock. No use without permission.
Bostad
Mäklarstatistik: Fortsatt stigande priser och rekordomsättning
Aktie
Clas Ohlsons försäljning steg mer än väntatOnlineförsäljningen ökade över 100 procent
Bostad
Danske: Svårt se bopriser sjunka efter pandemin
Ekonomi
Danske: Tillfällig motvind för svensk ekonomi i närtid
Foto: Anders Wiklund/TT
Skatt
Nu kommer skatteåterbäringenDrygt 18 miljarder till tidiga deklaranter
Skatt
Regeringen dubblar beloppsgräns för skattefri gåvaKan få 2000 kr av arbetsgivaren utan förmånsskatt
Aktie
Cellavision förvärvar mikroskopiteknologi
Foto: Copyright (c) 2021 Shutterstock. No use without permission.
SPAC
Samlarkortsbolag tar SPAC-vägen till börsen
Aktie
Creades köper storpost i Pricerunner
Foto: Shutterstock
Elpriset
Negativt elpris i hela landet för första gången i årÖkad vindkraftsproduktion i hela norra Europa
Aktier
Norrmännen fortsätter köpa tillväxtaktierTrots sektorrotation mot cykliska aktier
Analys
SEB: Dustins kortsiktiga styrka övertrumfar Amazon-risken
Bostad
Hemnet: Tydlig nedgång i boprisförväntningarnaMen fortfarande hög andel positiva