Ett förlorat Bric-år på börsen

Publicerad 2011-11-18 12:02

Förra året tillhörde såväl Ryssland som Indien världens bästa börser. I år tillhör de jumboligan.

I början av året drog ryska börsen iväg drygt 20 procent i spåren på ett stigande oljepris och förhoppningar om en global konjunkturåterhämtning.

Sedan bar det dock av neråt än snabbare och kraftigare, med 40 procent från toppen i april och ner till botten i oktober. De senaste veckorna har dock Moskvabörsens RTS-index åter klättrat 20 procent.

De här häftiga börssvängningarna i öst beror dels på Rysslands extremt stora exportberoende av olja, gas och metaller men också på att den ryska aktiemarknaden domineras av utländska investerare som är snabba att gå in och ur marknaden beroende på hur riskvilliga de är för stunden.

Det sistnämnda har i år satt ett tyngre avtryck på marknaden och förklarar också varför Moskvabörsen kopplat loss från oljeprisutvecklingen som annars, historiskt varit relativt tätt sammankopplade.

Investerarna hyser säkerligen en viss oro för både den ekonomiska och den politiska stabiliteten i landet. Det syns med all tydlighet i Moskavbörsens låga värdering på p/e 6 och price/book på 0,9.

Även I:et i Bric-gänget har haft ett tufft börsår, än tuffare. Indiens Sensex-index är ner 30 procent i år och därmed sämsta Bric-börs 2011. Även här handlar det till stor del om utländska, riskaverta investerare som har flytt en marknad som hotas av lägre tillväxt inte minst i spåren på upprepade räntehöjningar i kampen mot att stävja inflationen.

Den indiska börsen ser dock långt ifrån lika lockande lågt värderad ut som den ryska med p/e 13 och price/book 2,0.

Brasilien var ingen succébörs 2010 och sannerligen inte i år heller. Brasiliens Bovespa-index är ner nästan 20 procent, mycket av samma orsaker som den indiska börsen, räntehöjningar som har skapat en högräntemiljö där aktier har svårt att konkurera.

Den råvaruberoende brasilianska ekonomin är också känslig för en ökad global konjunkturoro.

Kina slutligen är likaså ett sorligt kapitel, sämsta Bric-börs ifjol med ett tapp på 15 procent och har så här långt i år tappat ungefär lika mycket. Oron för inflation, en inbromsning i den kinesiska ekonomin tillsammans med oron för bubblor i fastigheter och andra delar av ekonomin fortsätter att skrämma bort investerarna.