”Penningpolitiken ska stabilisera inflationen”

Publicerad 2011-11-17 10:58

"Penningpolitiken ska fokusera på att stabilisera inflationen och resursutnyttjandet - inget annat."

Det sade vice Riksbankschefen Lars EO Svensson på torsdagen, enligt en sammanfattning som publicerats på Riksbankens webbplats.

”Risken är annars att Riksbankens måluppfyllelse för inflationen och resursutnyttjandet försämras och att otydlighet gör det svårare att utvärdera penningpolitiken och utkräva ansvar för den politik som förts”, sade han.

Lars EO Svensson upprepade också att styrräntan inte ska behandlas som en oberoende målvariabel, med det underförstådda målet att ”normalisera” styrräntan till priset av sämre måluppfyllelse för de egentliga målen.

Han hävdade vidare att det inte finns något teoretiskt eller empiriskt stöd för att en låg styrränta i sig skulle orsaka till exempel för hög belåningsgrad i det svenska finansiella systemet, i och med att detta domineras av några få storbanker.  

Styrräntan är dessutom ett trubbigt och ineffektivt medel för att uppnå finansiell stabilitet. Eventuella ”obalanser” tas mycket bättre om hand med mer riktade medel inom området finansiell stabilitet, som kapitaltäcknings- och likviditetskrav.

Enligt Lars EO Svensson ska inte heller huspriserna och hushållens skuldsättning behandlas som uttalade eller underförstådda mål för penningpolitiken.

”Nivåerna på huspriserna och hushållens skuldsättning ska inte betraktas som problematiska utan en noggrann analys. Om nivåerna skulle anses problematiska är styrräntan ett trubbigt och ineffektivt medel att påverka dem och har dessutom negativa konsekvenser för inflation och resursutnyttjandet. Det finns andra medel, som bolånetak och skärpta lånevillkor, som är mer effektiva”, sade han.