FI delar ut miljonböter

Publicerad 2011-11-10 09:12

Fnansinspektionen (FI) har i dag meddelat varning och straffavgifter till tre finansiella företag samt anmärkningar och böter till ytterligare två företag för allvarliga brister i verksamheterna.

Marginalen Bank har haft allvarliga brister i sin hantering av krediter till närstående personer och företag. 2009 fick banken en anmärkning för problem i sin kredithantering. Att banken fortfarande har liknande brister är anmärkningsvärt enligt FI och banken får därför en varning och en straffavgift på 20 miljoner kronor.

Case Asset Management har haft otillräckliga och bristfälliga kontrollfunktioner och har i fondförvaltningen investerat i en rad otillåtna tillgångar. Bristerna är allvarliga och bolaget får därför en varning och en straffavgift på 2,5 miljoner kronor.

Maxima Finans & Försäkringsmäklare har inte levt upp till de informations- och dokumentationskrav som finns och har haft brister i arbetet att förebygga penningtvätt. Bolagets anställda förmedlare har dessutom saknat lämplig kunskap. Bolaget får en varning och en straffavgift på 400 000 kronor.

Fondbolaget Lannebo Fonder har haft en bristande intern styrning och kontroll, där centrala kontrollfunktioner inte har varit oberoende till de verksamheter som ska kontrolleras. Bristerna ses som allvarliga och bolaget får en anmärkning och en straffavgift på 10 miljoner kronor.

Kreditmarknadsbolaget Kredit AB Marginalen delar verkställande direktör, styrelse och personal med Marginalen Bank och har liksom banken haft brister i sin hantering av jävskrediter.

Till skillnad från banken kan inte Marginalen Kredit belastas för tidigare brister hos andra företag i den finansiella företagsgruppen och bolaget får därför en anmärkning och straffavgift på 5 miljoner kronor.