Marknaden i Kina krymper

Publicerad 2011-11-10 11:43

Inbromsningen i Kina som sker just nu är en kombination av planerad omställning och lägre efterfrågan. Inflationen gör läget värre, vilket bolag som Sandvik och Atlas Copco redan känt av.

Skuldsanering och lågkonjunktur i västvärlden ger en minskad efterfrågan på konsumtionsvaror från världens verkstad. De stora infrastruktursatsningarna i Kina kommer att genomföras, men i långsammare takt än tidigare plan för att undvika överhettning.

Oron för hur det påverkar våra stora verkstadsbolag är befogad.

Vi har redan sett ett antal tecken på hur beställningarna inom vissa segment saktar in. I somras började Sandvik tala om en åtstramning i den kinesiska byggsektorn. Det finns inte längre så mycket lätta pengar att få tag på i dag, vilket fått konsekvenser för projektaktiviteten.

I den senaste kvartalsrapporten i konstaterade Sandvik att man känner av en svagare marknad i Kina inom alla koncernens tre områden, skärverktyg, gruv- och anläggningsutrustning samt ståldivisionen. Skärverktygen påverkas av en avmattning i den kinesiska bilindustrin medan ståldivisionen känner av att order senareläggs inom den kinesiska kärnkraftsindustrin i spåren på den ökande osäkerheten efter olyckan i Japan i våras.

I en analys från investmentbanken Société Générale, som släpptes redan innan rapportperioden, lyfts oron för den kinesiska byggsektorn fram och just Sandvik, men även Atlas Copco pekas ut som aktier att undvika.

I den senaste rapportfloden från den svenska verkstadssektorn finns fler signaler på en inbromsning i Kina.

SKF har fått känna på minskade kinesiska subventioner till vindkraftsindustrin, men även en långsammare utbyggnad av järnvägsnätet påverkar kullagerjätten.

Hexagon är ett annat exempel. Kina har dragit ned sin satsning på höghastighetståg rejält både i syfte att kyla av ekonomin men säkert även som en följd av sommarens tågolycka i östra Kina.

Mycket pekar på att det är en planerad inbromsning från Kinas sida, och den synen delas av de flesta bedömare på marknaden. Det borde kanske innebära att man kan öppna kranarna igen om tillväxten i övriga världen stannar upp ytterligare. Men samtidigt är inflationen för hög, och även om kommentarer nu hörs att man kan komma att öppna kranarna för att balansera inbromsningen är utrymmet för nya stimulanser på hemmamarknaden begränsat.

Kinagrafik