KÖPTIPS: Superföretag med reastämpel

Publicerad 2011-11-08 16:18

Som en av Sveriges stabilaste snabbväxare på VA:s Superföretagslista och med amerikanska FBI bland kunderna är Micro Systemation en rafflande placering.

För bolaget, som är noterat på NGM, har dock marknadens hårda dom fallit. Det värderas till blott 11 gånger vår vinstprognos för helåret, som om tillväxten i stort tillhörde det förflutna. Då har ändå bolaget, vars hård- och mjukvara hjälper polis och militär att hitta bevismaterial i beslagtagna mobiltelefoner, haft en årlig organisk tillväxt över 30 procent i genomsnitt under de senaste tre åren.

Inte nog med det, balansräkningen är stark och utdelningen var i våras 1 krona per aktie, motsvarande en direktavkastning nära 7 procent.

Så vad har Micro Systemation gjort för att förtjäna marknadens misstro?

Bolaget har meddelat att årets omsättning bara kommer att hamna i nivå med fjolårets, detta trots en tillväxt med 29 procent under årets tre första kvartal. Med andra ord väntas ett ytterst klent fjärde kvartal jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Då fick Micro Systemation sin hittills största order från en icke namngiven federal myndighet i USA. Vi gissar på CIA eftersom FBI finns bland de mindre, namngivna kunderna. Nästan hela ordern på 32 miljoner kronor, motsvarande 25 procent av årsomsättningen, fakturerades under det fjärde kvartalet.

I stället för att se årets stagnation som ett svaghetstecken föredrar vi ett annat perspektiv: Det är starkt av Micro Systemation att nå upp till fjolårets omsättning när bolaget inte har tagit någon motsvarande stororder i år och när kunderna inom offentlig sektor rimligen pressas av snålare budgetar i skuldkrisens spår. Tillväxten mellan 2009 och 2010 var 54 procent, alltså är den årliga genomsnittliga tillväxten mellan 2009 och 2011 nästan 25 procent.

Bolaget säljer både den hård- och mjukvara som krävs för att utvinna och söka igenom minnesavtrycken i mobiltelefoner och andra mobila enheter, inklusive det innehåll som har raderats och kan återskapas på indirekt väg.

Skuldkrisen är förstås ett aber men vi räknar med att Micro Systemations teknikområde är en så central del av framtidens kriminalteknik att det prioriteras. Mobiltelefonens utveckling mot smart mobil kommer dessutom att tvinga kunderna till frekventa uppdateringar.