Vinsttapp för Hufvudstaden

Publicerad 2011-11-03 11:47

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett resultat efter skatt på 93,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 (427). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor (2:07).

Nettoomsättningen uppgick till 350 miljoner kronor (346).

Bruttoresultatet blev 231 miljoner kronor (240).

Värdeförändringarna i förvaltningsfastigheter uppgick till 33,3 miljoner kronor (368) medan värdeförändringar i räntederivat uppgick till -96,3 (10,6).

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,5 procent (5,1 vid årsskiftet).