KÖPTIPS: Rabatterad olja

Publicerad 2011-10-26 14:13

Vid första anblicken verkar Petrogrand köpvärt enbart på att kassan överstiger börsvärdet. Tittar man närmare på tillgångarna framträder ett riktigt lockande förhoppningsbolag.

Kassa och finansiella tillgångar uppgår till 560 miljoner vilket efter utspädning från incitamentsprogram motsvarar 13 kronor per aktie. Kursen står i 11,90. Till det kommer några ickeproducerande oljelicenser i Sibirien.

Låter som ett givet köp, men att man handlar kassan till rabatt är även ett misstroende mot bolaget. En orsak kan vara den historiska kopplingen till kontroversiella Malka Oil. De banden är dock klippta.

  En annan orsak kan vara att marknaden räknar med att bolaget kommer att behöva mer pengar.  

Bolaget har två prospekteringsblock i västra Sibirien. En färsk undersökning har fått bolaget att revidera upp bedömningen av reserverna av så kallade C3 kvalitet från tidigare 65 miljoner fat till 343 miljoner fat för det ena området. I det andra området har reserverna fastställts till 295 miljoner fat.  

Med det är inte bara potentialen i marken som avgör lönsamheten på en licens. Lika viktiga är kostnaderna, som bland annat påvekas av närheten till infrastruktur. I det avseendet är förutsättningarna bra för båda fälten, med befintliga oljeledningar nära intill.   

  De ryska oljejättarnas reserver handlas till runt 4 dollar per fat. De svenska oljebolagens tillgångar i Ryssland av 2P och 3P-kvalitet (sannolika resp. möjliga resurser) värderas till mellan 1 och 4 dollar per fat.

Enligt ryska investmentbanken Renaissance Capital får ett sibiriskt oljebolag ut strax över 10 dollar per fat vid ett oljepris på 100 dollar.  

 Om vi lite snålt tillskriver Petrogrands oljetillgångar ett värde på 3 dollar per fat motsvarar det ett potentiellt värde på 4,2 miljarder kronor, eller 100 kronor per aktie.

Lägg därtill 13 kronor per aktie i kassan och Petrogrand framstår som ett av börsens mest undervärderade bolag. Men det förutsätter att bolaget lyckas konvertera 35 procent av de möjliga resurserna till bevisade reserver.

  Men projekten är inte gratis. Bara att bekosta provborrningar och prospektering fram till produktion räknar bolaget med kommer att kosta nära en halv miljard.  

Så trots den stinna kassan på 560 miljoner finns risken att den inte kommer att räcka hela vägen. Innan hela potentialen förverkligats kan det alltså komma att behövas mer pengar, även om det lär dröja.

Vi vågar tro på bolaget och rekommenderar köp för den riktigt riskvillige.