KÖPTIPS: Lönsam avknoppning

Publicerad 2011-10-26 14:25

Fram till i somras var Concentric ett anonymt affärsområde i den tämligen identitetslösa fordonskomponentgruppen Haldex.

Efter att Concentric knoppats av har det visat sig att man klarar sig alldeles utmärkt på egna ben.

  Det visade sig inte minst i förra veckan då både Concentric och Haldex lämnade rapporter för det tredje kvartalet.

Haldex harvade på med måttlig tillväxt och tunna marginaler. Concentric växte med 30 procent rensat för valutaeffekter och befinner sig i en oerhört positiv marginaltrend.

Pådriven av besparingar och växande omsättning steg rörelsemarginalen till drygt 14 procent i tredje kvartalet. Det är en väldigt fin lönsamhet för en underleverantör till den hårt prispressande fordonsindustrin.

 Aktierna utvecklades i linje med rapporterna, Haldex föll tungt och Concentric steg med mer än 10 procent. Det innebär att Concentric nu värderas klart högre än koncernen som bolaget avknoppades ifrån.

Concentrics pumpar till dieselmotorer och hydrauliska system till bland annat gaffeltruckar spelar nämligen en roll när fordonsindustrin måste söka alltmer energieffektiva och miljövänliga lösningar.

Även om den mycket starka tillväxten hittills i år naturligtvis inte kan upprätthållas på längre sikt innebär det goda förutsättningar för Concentric att leva upp till sina finansiella mål, en organisk tillväxt på 7 procent och en rörelsemarginal över 11 procent.

  Vår vinstprognos för 2011, byggd på vd David Woolleys relativt optimistiska uttalanden om fjärde kvartalet, ger en vinstmultipel runt 9 i år.

En betydligt viktigare fråga är förstås vad som händer under nästa år, då skuldkrisens effekter kommer att tynga efterfrågan från alltfler länder i västvärlden.

Då är frågan, vilken kraft är starkast av konjunkturförsvagningen och den underliggande tillväxten från skärpta miljökrav? Rimligen väger konjunkturen tyngst på kort sikt.

  Vi tror på fallande omsättning och vinst för Concentric nästa år, men vi har även god tilltro till företagets möjligheter att anpassa sig.

Lika illa som under finanskrisen blir det knappast och då klarade sig Concentric relativt väl i förhållande till annan fordonsindustri.

För den som ser mer långsiktigt på sin investering är redan dagens kursnivåer mycket intressanta. Det är svårt att motivera varför ett välskött verkstadsbolag med en fungerande nischstrategi och riktigt hyggliga långsiktiga tillväxtutsikter ska värderas som om det vore en högriskplacering.