Kostnader drar ned resultatet

Publicerad 2011-10-20 08:27

Husqvarna redovisar ett resultat före skatt på 24 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 (310). Enligt SME Direkts sammanställning förväntades ett resultat före skatt på 3,2 miljoner.

Resultatet belastas med kostnader om 83 miljoner kronor, varav -38 direkt relaterade till produktionsstörningar, -21 relaterat till uppsägningen av tidigare vd och -24 miljoner kronor ”hänförliga till jämförelsestörande poster,” heter det i rapporten. Den sistnämnda posten, -24 miljoner kronor, är extrakostnad för nedläggningen av en produktionsanläggning i Spanien som Husqvarna aviserade under första kvartalet.

Analytikerna hade räknat med en belastning för produktionsstörningar på i snitt 45 miljoner samt 21 miljoner kronor för vd-uppsägningen. Några extrakostnader för nedläggningen av fabriken i Spanien ingick inte i konsensus.

Husqvarnas rörelseresultat blev 113 miljoner kronor (411), att jämföra med väntade 99 miljoner. Rörelsemarginalen var 1,8 procent (5,9).

Husqvarnas omsättning blev 6.410 miljoner kronor (6.907). Här var 6.223 miljoner väntat.

Den organiska tillväxten uppgick till -2 procent (+5). Här var en organisk tillväxt om -5,0 procent väntad.