Stora nedskrivningar för Nokia

Publicerad 2011-10-20 12:11

Nokia redovisar ett rapporterat resultat före skatt på -83 miljoner euro (321) för det tredje kvartalet 2011.

I resultatet ingår jämförelsestörande poster på totalt -323 miljoner euro. Här ingår kostnader för omstrukturering på totalt 36 miljoner euro och nedskrivningar på totalt 287 miljoner.

Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat på -453 miljoner euro. Då ingick engångsposter på sammantaget -374 miljoner euro. I detta ingick omstruktureringskostnader på 173 miljoner och nedskrivningar på 201 miljoner.

Därmed blev rapporterat resultatet före skatt justerat för avvikelsen mellan faktiska jämförelsestörande poster och de som ingick i konsensus 79 procent bättre än väntat.

Omsättningen hamnade på 8.980 miljoner euro (10.270) för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 8.727 miljoner euro.

Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 252 miljoner euro (634). Här låg förväntningarna på -23 miljoner euro.

Rapporterat nettoresultat blev -68 miljoner euro (529). Per aktie var rapporterat resultatet -0:02 euro (0:14) mot väntade -0:10 euro.

Nettoresultatet per aktie, exklusive jämförelsestörande, blev 0:03 euro (0:14). Här låg konsensus på -0:02 euro.