Grekland uppfyller inte mål för nödlån

Publicerad 2011-10-04 14:27

Greklands krisprogram har spårat ur och landet uppfyller inte målen för nästa utbetalning av nödlån från euroländerna och IMF.

EU och IMF får inte ge avkall på kraven på Grekland. Det skulle skada trovärdigheten för övervakningen av krisande euroländer.

Det sade finansminister Anders Borg till journalister under pågående ekofinmöte på tisdagen.

”De skuldnivåer som vi ser innebär att programmet i praktiken är off track. Med de skuldnivåer och underskott som Grekland rapporterar så uppfyller man inte målet i det ursprungliga IMF-programmet”, sade han.

”Grekland uppfyller inte villkoren på skulduthållighet. Därmed är det tveksamt om valutafonden och euroländerna kan gå vidare till betalningar”, fortsatte han.

Då är det viktigt att dra slutsatser, sade han. Men att Grekland ställer in betalningarna är inte enda möjligheten. Andra lösningar är att Grekland vidtar ytterligare åtgärder för budgetkonsolidering, konkurrensinsatser och privatiseringar för att skapa trovärdighet för skuldens uthållighet, sade Anders Borg.

”Det är skulduthålligheten som är viktig. Därför är underskott, trovärdigheten i primärsaldon och i långsiktig tillväxt viktig, och vad som kan göras genom att snabbt sänka skuldnivån genom privatiseringar”, förklarade han.

Finansministern antydde att också privata långivare borde vara beredda på en större nedskrivning av sina fordringar än de 21 procent som bestämdes den 21 juli. Nya uppgifter om skuldnivån på 160-170 procent av BNP har gjort läget mer akut.

”Det är svårt att värja sig mot logiken att den privata sektorn bör medverka när man har en så hög skuldnivå. Skuldnedskrivningarna som då gjordes har uppenbarligen inte varit tillräckliga för att återupprätta marknadens förtroende”, sade Anders Borg.