Så kan du sänka din energiförbrukning

Publicerad 2011-10-03 15:02

Energirådgivningen är en Stockholmsbaserad tjänst som privatpersoner kan vända sig till. Här är deras bästa tips på åtgärder för att sänka förbrukningen:

Energifönster

Mycket värme försvinner genom fönster, som står för cirka en fjärdedel av värmeförlusterna i 70-talshus. Är dina fönster i dåligt skick – byt ut dem mot så kallade energifönster. Det minskar både energianvändning och buller utifrån.

Tilläggsisolera fönster

Minska värmeförlusterna från de tvåglasfönster du redan har genom att sätta in en isolerruta eller lågemissionsglas. Anlita en glasmästare för att sätta in isolerruta i innerbågen. Du kan också sätta in en tredje ruta på insidan av innerbågen, vilket kan göras med fönstret på plats.

Tilläggsisolering av vindbjälklag

Vindbjälklagen svarar för cirka 15 procent av värmeförlusten i en vanlig villa. Därför är det ofta lönsamt med tilläggsisolering, i synnerhet om nuvarande isoleringstjocklek är mindre än 20 cm. Det är lönsamt att tilläggsisolera upp till cirka 40-50 cm i tjocklek.

Trimma värmesystemet

Genom att installera ett reglersystem för direktel kan du minska husets elförbrukning och få ett bättre inomhusklimat.

Motdragslucka för skorstenen

En draglucka på skorstenskanalen, som kan monteras till en kostnad av cirka 1 000 kr, ser till att draget är konstant oavsett vind och utetemperatur. Det medför att pannans verkningsgrad ökar. Diskutera saken med skorstensfejarmästaren eller din installatör.

Styrning

Har du värmepanna har den en så kallad shunt som reglerar temperaturen på det vatten som går ut till radiatorerna. Görs regleringen manuellt, är det ofta lönsamt att byta till en modern reglerutrustning.

Byter du panna bör en modern reglerutrustning installeras. Vissa modeller har bland annat automatiskt pumpstopp sommartid vilket hindrar att varmt vatten sommartid ”läcker” ut till radiatorer i onödan. En reglercentral med shunt kostar cirka 3 000 – 6 000 kr, exklusive montage.