Sverige sjunker i högskatteligan för rika

Publicerad 2011-09-29 16:59

Svenska höginkomsttagare betalar allt mindre i skatt. Samtidigt höjs marginalskatten runt om i Europa. Det får Sverige att halka ned i högskatteligan, visar KPMG:s undersökning.

Sverige har alltjämt världens högsta marginalskatt, men ser man till den effektiva skattesatsen för personer med höga löner träder en annan bild fram, enligt KPMG.

Sverige kommer först på 25:e plats i KPMG:s nya jämförelse av skatterna för höginkomsttagare i 96 olika länder. Bland länder i Europa placerar sig Sverige på 17:e plats. I undersökningen har konsultbolaget mätt det faktiska uttaget av inkomstskatt och egenavgifter för en årsinkomst på 100 000 dollar, det vill säga cirka 675 000 kr.

Enligt undersökningen är det totala skatteuttaget i Sverige för inkomstgruppen 34,6 procent, varav 29,7 procent är inkomstskatt och 4,9 procent sociala avgifter.

Sverige hamnar allt lägre ner i högskatteligan. Förra året placerade vi oss på 10:e plats internationellt och 9:e plats i Europa.

– Det speglar att Sveriges ekonomi är stark. Där har vi en stor del av förklaringen, säger Helena Robertsson, affärsområdeschef på KPMG.

Bakgrunden är att flera länder höjt skatten för höginkomsttagare, i spåren av usla statsfinanser. I Grekland har den högsta nivån på inkomstskatt stigit från 40 till 45 procent. Marginalskatter har även höjts i Irland, Portugal, Spanien, Luxemburg och Frankrike.

Samtidigt har skattetrycket lättat i Sverige. I fjolårets undersökning var skatteuttaget för en inkomst på 100 000 dollar 38,8 procent.

Helena Robertsson hoppas att det kan förändra bilden av Sverige som ett högskatteland och leda till fler företagsetableringar.

Belgien toppar listan – med ett skatteuttag på cirka 48 procent för inkomstgruppen – och därefter följer Papua Nya Guinea, Kroatien och Grekland. Danmark har, med 40,6 procent, högre skatt än Sverige och Norge lägre, med 30,4 procent.

Räknar man på personer som tjänar 300 000 dollar på årsbasis, cirka 2 miljoner kr, blir resultatet delvis annorlunda. Skatten är fortfarande högst i Belgien – men Sverige är sexa, med ett skatteuttag på 49,2 procent.

Även på denna lista faller Sverige – från fjolårets tredjeplats.

 

Lista över skatteuttaget från personer med en årsinkomst på 100 000 dollar
Inkomstskatt Sociala avgifter Totalt
1. Belgien 34,8% 13,1% 47,9%
2. Papua Nya Guinea 40,3% 6,0% 46,3%
3. Kroatien 25,2% 20,0% 45,2%
4. Grekland 27,5% 16,0% 43,5%
5. Tyskland 26,3% 16,7% 43,0%
6. Italien 33,0% 9,6% 42,6%
7. Frankrike 20,0% 22,0% 42,0%
8. Tunisien 31,8% 9,2% 41,0%
9. Danmark 40,4% 0,2% 40,6%
10. Indien 27,4% 12,0% 39,4%
Källa: KPMG