Risk att Riksbanken gör marknaden besviken

Risk att Riksbanken gör marknaden besviken

Publicerad 2011-08-26 13:17

Marknaden räknar nu med stopp för räntehöjningar. Men signalerna från Riksbanken tyder inte på att man tänker ändra sig.

Om knappt två veckor har Riksbanken ett nytt penningpolitiskt möte och ska bestämma om en ny höjning av reporäntan – eller inte. Före sommaren var de allra flesta prognosmakare inne på ytterligare en höjning med 0,25 procentenheter, men nu är det tvärtom.

En undersökning på finansmarknaden visar nu att en majoritet tror på oförändrad reporänta. Privata Affärers krönikör Klas Eklund tror också på att Riksbanken nu kommer hejda sig och backa från sin tidigare inställning att räntan skulle höjas i flera omgångar framöver.

Problemet är dock att Riksbanken själva inte verkar ha tagit något större intryck av händelserna hittills under juli och augusti. Förste vice riksbankschefen Svante Öberg höll på torsdagen ett tal där han närmast försvarar en eventuell höjning i september.

Här är några citat från talet:

”Man bör vara försiktig i tolkningen av dagsaktuella händelser när man utformar den ekonomiska politiken”.

”Svensk ekonomi har utvecklats i stort sett i linje med den bild vi skissade i juli. Dessutom är reporäntan fortfarande låg”.

”Vi har redan räknat med en betydande avmattning i BNP-tillväxten från 4,4 procent 2011 till 2,2 procent 2012”.

I min värld låter inte det här som om Riksbanken tänker avbryta sina räntehöjningar, vilket naturligtvis vore djupt olyckligt. Visst utvecklas svensk ekonomi fortfarande med god fart, men takten i nedväxlingen är stark och en tillväxttakt på drygt 2 procent nästa år är ju inte särskilt mycket att yvas över.

Det är i och för sig lätt att förstå att Riksbanken är oroad över mullret från de fackliga organisationerna inför avtalsrörelsen. Kraven väntas bli högre än de senaste åren och kan bli en faktor som ytterligare driver upp prishöjningstakten.

För aktiemarknaden vore en oförändrad reporänta en klar fördel. Den höga direktavkastningen på många aktier står då i bjärt kontrast till den låga avkastningen på ränteplaceringar samtidigt som hushållens disponibla inkomster inte minskar ännu mer på grund av högre räntebetalningar.

För nu gäller det att vårda Sveriges ekonomiska läge så gott det går. Den internationella konjunkturutvecklingen kan vi inte göra mycket åt – men det vore trist om vi själva bet oss i svansen med högre räntor än vad som faktiskt är nödvändigt.

 

MAGNUS ALFREDSSON, PRIVATA AFFÄRER