Med darr på ribban för Holmen

Publicerad 2011-08-17 12:58

Skogsindustrikoncernen Holmen lyckades med 2 procents marginal överträffa prognosen med sin delårsrapport. Resultat före skatt uppgick till 428 miljoner kr.

Holmen redovisar ett resultat före skatt på 428 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011 (214), framgår det av delårsrapporten.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 421 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Därmed blev resultat före skatt 2 procent bättre än väntat.

Holmens rörelseresultat blev 492 miljoner kronor exklusive engångsposterna (268), vilket innebär en rörelsemarginal på 10,3 procent (6,4).

Analytikerna hade förutspått ett rörelseresultat på 479 miljoner kronor och en marginal på 10,2 procent.

Nettoresultatet blev 302 miljoner kronor (133), motsvarande en vinst per aktie på 3:60 kronor (1:60). Väntat var ett nettoresultat på 304 miljoner kronor och ett resultat per aktie om 3:62 kronor.

Försäljningen uppgick till 4.787 miljoner kronor för perioden (4.227). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.669 miljoner kronor.

DIREKT