Riksbanken höjer som väntatFoto Jonas Ekströmer/Scanpix

Riksbanken höjde som väntat

Publicerad 2011-07-05 15:49

Precis som väntat beslutade Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen att höja sin viktigaste styrränta med en kvarts procentenhet till 2,00 procent. Ränteprognosen lämnades oförändrad.

Riksbanken konstaterar att KPI-inflationen är hög idag till följd av stigande bostadsräntor. Samtidigt är det underliggande inflationstrycket fortsatt lågt, men det väntas stiga i takt med att konjunkturläget stärks.

För att stabilisera inflationen runt målet på två procent och resursutnyttjandet kring en normal nivå höjer Riksbanken därför räntan med 0,25 procentenheter till 2,00 procent.

Vidare konstaterar Riksbanken att den svenska ekonomin fortsätter att växa i god takt och att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas positivt, vilket leder till stigande löner.

Den ekonomiska återhämtningen fortsätter även i omvärlden konstaterar Riksbanken. Men samtidigt har man observerat att omvärldsbilden är osäker med en oväntat svag amerikansk ekonomi och ett euroområde som tyngs av statsfinansiella problem.

Räntebanan lämnas oförändrad

Riksbanken konstaterar att den samlade bilden av de ekonomiska utsikterna är i grova drag densamma som i april. Räntebanan, som är prognosen för den framtida reporäntan, lämnas därför oförändrad.

Riksbanken spår att reporäntan ligger på 2,3 procent fjärde kvartalet i år, 3,4 procent tredje kvartalet nästa år och 3,8 procent tredje kvartalet 2014.

Två reserverade sig

Som vanligt reserverade sig vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars EO Svensson mot beslutet. De två ville lämna räntan oförändrad. De ville också ha en räntebana som först stiger långsammare och sedan i snabbare takt för att hamna på 3,8 procent i slutet av prognosperioden. 

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER

Riksbankens prognos för reporäntan (kvartalsmedelvärden)          
2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q3 2013 Q3 2014 Q3
1,7 2 2,3 2,9 3,4 3,8