SEB satsar på certifikatFoto: iStockphoto

SEB satsar på certifikat

Publicerad 2011-05-12 10:35

Den växande marknaden för börshandlade certifikat har länge helt dominerats av Handelsbanken. Under våren har de fått konkurrens av SEB, som nu satsar på att bli en dominerande aktör.

Börshandlade certifikat är en snabbt växande placeringsform. Under 2010 omsatte marknaden 45 miljarder kronor i Sverige. Ökningstakten är 200 procent per år de senaste åren.

Den fullständigt dominerande aktören på marknaden har länge varit Handelsbanken. 2010 hade man en marknadsandel på 98 procent på certifikatshandel på Nasdaq OMX.

Nu har SEB gett sig in på marknaden på allvar genom att lansera ett 40-tal certifikat med råvaror och valutor som underliggande tillgång under våren.

– Ambitionen med den här satsningen är att bli en dominerande aktör även på den här marknaden, säger Jonas Lundberg som är ansvarig för strukturerade placeringsprodukter på SEB .

För närvarande finns certifikat med exponering mot råvaror och valutor, men så småningom kommer sortimentet även att innefatta aktiecertifikat. Exakt när vill inte SEB specificera idag.

I SEB:s utbud finns råvarucertifikat med underliggande tillgångar som guld, silver, olja och vete. På valutasidan finns bland annat euro, dollar och den kinesiska valutan renminbi.

Tre typer av certifikat finns, med olika avkastningspotential och risk. Long, som är investerar i den underliggande tillgången utan hävstång.

Bull, som är ett hävstångscertifikat för dem som tror på en uppgång för den underliggande tillgången och Bear som är ett hävstångscertifikat för dem som tror på en nedgång för den underliggande tillgången. Hävstången ligger i de flesta fall på mellan två och tre.

Certifikaten ska passa alla typer av investerare.

– Placeraren kan välja att behålla sitt certifikat i bara några timmar, eller på betydligt längre sikt. Det som är gemensamt är att det är ett smidigt sätt att investera i marknader som annars kan vara svårtillgängliga för en privatperson, säger Louise Nylund, försäljningsansvarig för börshandlade certifikat på SEB.

Underliggande tillgång för råvarucertifikaten utgörs av terminer och certifikaten är inte valutasäkrade.

Kostnaderna för certifikaten utgörs av en årlig förvaltningskostnad, som ligger under en procent. För ett silvercertifikat är avgiften till exempel 0,6 procent. Till detta tillkommer courtaget du betalar när du handlar.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER