Moberg Derma gör nytt försök

Publicerad 2011-05-02 08:36

Moberg Derma gör ett nytt försök till notering på Stockholmsbörsen och siktar på den 26 maj som första dag för handel.

I samband med noteringsförsöket vill bolaget genomföra en nyemission om 74 miljoner kronor för att få en tillräcklig ägarspridning. Teckningsförbindelser motsvarande 64 miljoner kronor har fåtts från befintliga och nya aktieägare.

”Efter genomförd analys har vi beslutat att fullfölja planerna på börsnotering och komma tillbaka till marknaden med ett nytt erbjudande. Vi har reviderat ned kapitalbehovet och sänkt erbjudandets storlek till 74 miljoner kronor. Framför allt är hela kapitalbehovet om 64 miljoner kronor redan säkerställt före teckningsperiodens början via teckningsförbindelser. Nu återstår endast ägarspridningen” skriver Mats Pettersson, bolagets styrelseordförande.

Teckningskursen är satt till 29 kronor per aktie vilket motsvarar en värdering av bolaget om 189 miljoner kronor (före nyemissionen). Anmälningsperioden löper från den 2 maj till den 18 maj.

Moberg Derma försökte i det fjärde kvartalet 2010 göra en kapitalanskaffning och en notering på Stockholmsbörsen. Intresset var då otillräckligt och erbjudandet drogs tillbaka.

DIREKT

Direkt publicerat:2011-05-02 08:11:18