Verkstadsrapporter i fokusFoto: SKF

Verkstadsrapporter i fokus

Publicerad 2011-04-15 10:55

Förra rapportperioden resulterade i nedgångar för många verkstadsbolag. Nu drar en ny period igång och sektorn står åter i fokus.

Senaste rapportperioden redovisade svenska börsbolag goda resultat i absoluta tal. Men eftersom förväntningarna var ännu högre uppskruvade föll börskurserna för många bolag.

– Förväntningarna på framförallt verkstadssektorn var högt ställda senast och när bolagen inte riktigt levererade fick det negativa konsekvenser, säger Swedbanks aktiestrateg Thomas Jellvik.  

Nu när en ny rapportperiod drar igång är frågan om det blir en ny period fylld av besvikelser.

– Vi tror generellt på fortsatt bra rapporter. Orderingången och resultaten i absoluta tal är bra. Det som drar ned är valutan och råvarorna.   Hur resultaten tas emot av marknaden är en annan sak, säger Nordeas aktiestrateg Jonas Olavi.

Vad som talar för att mottagandet av rapporterna kan bli mer positivt denna gång enligt Jonas Olavi är att förväntningarna på bolagen justerats ned något sedan sist. Det har skett fler nedrevideringar än upprevideringar av prognoserna.

Verkstad är sektorn som kommer dra blickarna till sig även denna gång. Nordea misstänker att det kan finnas en uppsida i sektorn. Swedbank håller inte med.

– Samma frågetecken som fanns förra perioden finns till stor del fortfarande kvar. Det finns fortsatt en liten nedåtrisk för verkstadssektorn, säger Thomas Jellvik.

Enligt Thomas Jellvik blir det avgörande om företagen lyckats föra över de högre kostnaderna till kunderna i form av högre priser. Han menar också att det inte är siffrorna i rapporterna som är det viktigaste för kursrörelserna på kort sikt. Bolagens kommentarer är i detta skede ännu viktigare.

Ingen av bankerna räknar med några stora börsuppgångar fram till slutet av maj.

– Marginellt upp, runt fem procent. Så länge inte bolagen blir för negativa i sina uttalanden så bör utländska investerare, som lämnade Sverige för några månader sedan, återvända, säger Jonas Olavi.

Thomas Jellvik räknar med en sidledes utveckling, innan börsen tar fart uppåt under andra halvåret. Generellt är börsen lågt värderad menar han.

19 april lämnar SKF rapport. Dagen efter kommer Atlas Copco och Trelleborg. Den 27 april är en stor verkstadsdag med rapporter från Electrolux, Scania och Volvo.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER