Oklart när stoppet kan införas

Publicerad 2011-04-05 15:45

Det är inte klart vid vilken tidpunkt massbytena kommer att stoppas, enligt Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm.

– Vi gör inget direkt, men vid ett givet läge vidtar vi åtgärder, säger Westling Palm till TT.

Det kan vara så att det krävs att regeringen först lämnar ett lagförslag, men det kan också bli så att Pensionsmyndigheten på egen hand, om lagändringar inte behövs, gör förändringar i IT-systemet så att massbyten med så kallade robotinskjutningar blir omöjliga.

– Vi vill också ge kunder och företag tid att ställa om, säger Westling Palm.

Hon understryker att myndigheten är mycket nöjd med att pensionsarbetsgruppen tagit fasta på ett av förslagen de fick.

– Det var viktigt för oss att få detta politiska ställningstagande, säger hon.

TT