Köp och sälj bland bankerna

Publicerad 2011-03-29 14:00

Deutsche Bank har sett över sina rekommendationer för två svenska branschkollegor och kommit fram till två skiftande slutsatser.

Den tyska banken är positiv till Swedbank och höjer riktkursen med två kronor till 131 kronor, vilket innebär att man ser en uppsida på runt 20 procent. Rekommendationen är köp.

När det gäller Handelsbanken är tyskarna mer negativa, och sänker både riktkurs och rekommendation. Riktkursen sänks från 211 kronor till 193 kronor och rekommendationen sänks från behåll till sälj.

Bakom den sänkta rekommendationen ligger det faktum att Deutsche Bank har sänkt sina prognoser för Handelsbankens nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde för de kommande två åren.

PRIVATA AFFÄRER / DIREKT