SEB tar över DnB Nors bolånekunder

Publicerad 2011-03-28 13:53

När SEB tar över 5 000 bolånekunder från DnB Nor får kunderna behålla sina villkor bindningstiden ut. Sedan vidtar individuella förhandlingar om räntan.

SEB har tecknat en överenskommelse om att ta över DnB NOR:s stock av bolån till privatkunder i Sverige. Totalt omfattas cirka 5 000 kunder med en sammanlagd volym på cirka 7 miljarder kronor.

Bolånestocken övergår formellt till SEB i dag. Kunderna kommer successivt att föras över till SEB under en tremånadersperiod.

Kunderna som kommer från DnB NOR får behålla sina befintliga villkor under den återstående delen av bindningstiden på deras respektive lån.

Bolåneräntorna på SEB sätts individuellt med utgångspunkt från bankens upplåningsränta. På denna läggs sedan en marginal som bestäms individuellt.

I detta fall innebär det att det är den marginal DnB NOR-kunderna har i relation till SEB: s upplåningsränta som de får behålla, vilket inte behöver betyda att de får behålla samma räntesats.

När bindningstiden sedan går blir det dags för individuella förhandlingar om räntan.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER