Räntan för hög enligt riksbanksledamotFoto: Riksbanken

Räntan för hög enligt riksbanksledamot

Publicerad 2011-03-23 11:40

Dagens räntepolitik skapar onödig arbetslöshet samtidigt som den inte har någon större effekt på huspriser och skuldsättning hävdar vice riksbankschef Lars EO Svensson.

Vice riksbankschefen Lars EO Svensson har avvikit från majoriteten i bankens direktion i två år. Tvisten handlar om hur Riksbanken ska uppnå sitt inflationsmål, och Lars EO Svensson har länge velat gå försiktigare fram med räntehöjningarna. I en intervju i Dagens Nyheter förklarar han vad som ligger bakom hans åsikter.

Om Lars EO Svensson fått sin vilja igenom de senaste åren hade vi haft en lägre ränta idag. Han är övertygad om att de positiva konsekvenser detta hade fört med sig hade övervägt de negativa.

– Vi kunde haft tiotusentals fler jobb, säger Lars EO Svensson till DN.

Att svensk ekonomi växte med rekordhöga sju procent sista kvartalet 2010 ser han inte som något skäl för räntehöjningar.

– Arbetslösheten är fortfarande hög och prognosen för inflationen mätt med KPIF är lägre än målet. Det är det viktiga, säger Lars EO Svensson till DN.

KPIF är ett mått på underliggande inflation som inte påverkas direkt av en förändring av bostadsräntorna.

Att svensk ekonomi gått så pass bra trots räntehöjningarna tillskriver Lars EO Svensson till stor del marknaden, som inte trott på Riksbankens ränteprognos. Marknadsräntorna för femårsräntan låg till exempel under förra året mellan 0,5 och 1,5 procent under Riksbankens räntebana. Detta innebär att den faktiska penningpolitiken varit mer expansiv än den verkliga.

Lars EO Svensson förespråkar en enklare penningpolitik, där arbetslösheten är det mått på resursutnyttjande som prioriteras.

– Om man har för många mått på resursutnyttjandet blir det en enda röra och man kan välja ett som just då passar ens syften, säger Lars EO Svensson till DN.

Det mått han vill fokusera på är skillnaden mellan rådande arbetslöshet och den långsiktiga arbetslöshetsnivå som bedöms förenlig med inflationsmålet. Idag bedömer han att denna nivå ligger på cirka 5,5 procent. Arbetslösheten är ett mått som är lätt att förstå, det mäts ofta och revideras sällan.

Att flera av de övriga ledamöterna i direktionen motiverat räntehöjningar med stigande huspriser och ökande skuldsättning ger Lars EO Svensson inte mycket för.

– Forskning visar ganska entydigt att styrräntan påverkar bostadspriserna ganska lite. Om man höjer räntan med en procentenhet går bostadspriserna ner med 1-3 procentenheter. Samtidigt kan BNP falla med 0,5 procentenheter, säger Lars EO Svensson till DN.

PRIVATA AFFÄRER