Nu ökar han taktenRiksbankschef Stefan Ingves. Foto: Björn Larsson Ask /Scanpix

Nu ökar han takten

Publicerad 2011-02-15 12:22

Riksbanken, med Stefan Ingves i spetsen, höjde som väntat reporäntan till 1,5 procent. Även räntebanan skrivs upp och räntehöjningarna snabbas nu på.

Som väntat höjde Riksbanken reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent. Riksbanken konstaterar att det underliggande inflationstrycket fortfarande är lågt i Sverige, men väntas stiga i takt med att konjunkturläget stärks. Stigande energi- och råvarupriser bidrar också till högre inflation.

För att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och undvika ett för högt resursutnyttjande framöver behöver reporäntan gradvis höjas, skriver Riksbanken. 

Riksbanken ökar takten

Riksbanken bedömer nu att reporäntan behöver höjas i något snabbare takt än man tidigare trott. Den så kallade räntebanan skrivs alltså upp. Nu spår Riksbanken en reporänta på 2,5 procent i början av nästa år. Det är en ökning från 2,2 procent i den förra prognosen.

I början av 2013 spås räntan ligga på 3,2 procent vilket är 0,1 procentenheter högre än i den förra prognosen. Ett år senare, i början av 2014, spås reporäntan ligga på 3,6 procent.

Riksbanken påpekar dock att det handlar om en prognos. Om inflationen i Sverige blir högre till följd av exempelvis högre energipriser i omvärlden eller starkare inhemsk efterfrågan kan räntan behöva höjas ännu mer.

Om å andra sidan produktiviteten förbättras oväntat snabbt eller kronan stärks ytterligare så att inflationen blir lägre än väntat, då kan räntan behöva höjas i en långsammare takt framöver, skriver Riksbanken.

Ledningen fortsatt oense

Även denna gång var riksbanksledningen oense om beslutet.  Vice riksbankschef Karolina Ekholm och vice riksbankschef Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet att höja räntan med 0,25 procentenheter till 1,5 procent och mot reporäntebanan i den penningpolitiska rapporten.

De ville istället ha en oförändrar reporänta på 1,25 procent och en räntebana som sedan gradvis stiger till 3,25 procent vid prognosperiodens slut.

MAGNUS GUSTAVSSON, PRIVATA AFFÄRER

Prognos för reporäntan (procent, kvartalsmedelvärden, tidigare prognos inom parentes)
  2011 kv 1 2011 kv 2   2012 kv 1 2013 kv 1 2014 kv 1
Reporänta 1,4 (1,4) 1,7 (1,6) 2,5 (2,2) 3,2 (3,1) 3,6