Holmen slog prognoserna

Publicerad 2011-02-02 13:20

Holmens rapport slog analytikernas förväntningar på de flest punkter. Trots detta faller aktien.

Holmen redovisar ett resultat före skatt på 578 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (332), framgår det av delårsrapporten.

I resultatet ingår jämförelsestörande poster om netto 264 miljoner, varav omvärdering av skog utgör 1.050 miljoner, medan nedskrivningar och avsättningar inom Holmen Paper uppgick till 786 miljoner kronor.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 273 miljoner kronor, enligt SME Direkt. I prognosen ingick inga jämförelsestörande poster.

Holmens rörelseresultat blev 361 miljoner kronor exklusive engångsposterna (392), vilket innebär en rörelsemarginal på 7,6 procent (8,4).

Analytikerna hade förutspått ett rörelseresultat på 327 miljoner kronor och en marginal på 7,3 procent.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev därmed 10 procent bättre än vad analytikerkåren hade räknat med.

Inklusive engångsposterna var rörelseresultatet 625 miljoner.

Nettoresultatet blev 176 miljoner kronor (225), motsvarande en vinst per aktie på 2:10 kronor (2:70). Väntat var ett nettoresultat på 192 miljoner kronor och ett resultat per aktie om 2:29 kronor.

Försäljningen uppgick till 4.747 miljoner kronor för perioden (4.659). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.444 miljoner kronor.

DIREKT

  • (Tillägg: löpande i texten)

Direkt publicerat:2011-02-02 12:12:31