Ljusare i skogen


Publicerad 2011-01-26 15:12

Tidningspapperstunga Holmen är ett långsiktigt och hållbart val. Prishöjningar och nya strukturaffärer kan ge aktien en fortsatt skjuts.

Lönsam råvara. Holmen Skog gjorde 600 miljoner under tre kvartal. Micke Fransson/SCANPIX

Iggesund paperboard är Holmens guldägg som de tre första kvartalen i fjol gjorde lika stor vinst och lite därtill som den andra stora industridivisionen paper gjorde i förlust.

Kartongmarknaden fortsätter att stärkas i takt med konjunkturen och ytterligare prisökningar väntas nu i början av 2011. Vd Magnus Hall beskrev strax före jul orderläget som mycket starkt och marknaden för Iggesunds kartongprodukter i balans. Kartongsegmentet är också betydligt mer välkonsoliderat än många andra papperssegment.

Den svaga länken i Holmenkoncernen i dag är tidningspappersrörelsen i Holmen Paper. Omkring 45 procent av Holmens totala försäljning är tidningspapper och den har nu skett med förlust de senaste två åren.

De senaste veckornas signaler från bland annat Storbritannien om 25-procentiga prishöjningar i årets kontrakt på tidningspapper har ingjutit ytterligare hopp i de nordiska papperstillverkarna och piskat upp förväntningarna på de svenska tidningspapperspriserna till prishöjningar på åtminstone 15 procent under 2011.

Ett annat viktigt steg för tidningspappersproducenterna är ambitionen att få till stånd en förändring av dagens årsvisa kontrakt till kvartalskontrakt. En förändring likt den som nyligen skett inom järnmalmsområdet mellan de stora gruvbolagen och stålindustrin som gått över till kortare kontraktstider vilket absolut är i leverantörernas intresse.

Holmen Energi bör också med tanke på den starka elprisutvecklingen under det fjärde kvartalet kunna bjuda på ett starkt kvartal precis som föregående år och resultatet på helåret närma sig en halv miljard kronor.

Även den andra råvarudivisionen, Holmen Skog, är en vinnare i den fortsatta råvaruhaussen. Under de tre första kvartalen i år ökade vinsten med 45 procent till drygt 600 miljoner kronor.

Dilemmat för ett skogskonglomerat à la Holmen är dock att råvaruprisuppgången också slår åt andra hållet, i ökade kostnader för de övriga divisionerna eftersom koncernen inte är självförsörjande utan nettoköpare av såväl energi som skogsråvara. Men visst är Holmen bättre positionerat än vissa andra bolag i sektorn som helt saknar egna råvaruresurser.

Fredrik Lundberg beskylls ofta för att vara feg och försiktig, men under den senaste krisen har han knappast gått på defensiven med Holmen. Precis i dagarna har Skandinaviens största sågverk rullat i gång, Holmens jätteinvestering i Braviken utanför Norrköping.

Det är en satsning som det råder delade meningar om på marknaden. Även sågverksindustrin lider av överkapacitet och har uppvisat kraftiga cykliska svängningar de senaste åren. Men det är samtidigt en fragmenterad marknad, i synnerhet den svenska, och här tänker sig Fredrik Lundberg säkerligen att nu ta kommandot i en efterlängtad konsolidering.

Ett annat Lundbergskt karaktärsdrag är långsiktigheten. Ett troligt framtidsscenario är att den svenska och nordiska skogen i allt större utsträckning kommer att användas till sågade trävaror och allt mindre till massaved i takt med att lågprismassa från snabbväxande träd på södra halvklotet slår sig in i pappersindustrin.

Långsiktighet och hållbarhet är också ledorden i storinvesteringen i Iggesund som Holmen aviserade i våras. För 2,3 miljarder kronor ska bruket bli helt självförsörjande på energi samtidigt som massaproduktionen ökas så att Iggesund också blir självförsörjande på massa. Dessutom reduceras bland annat utsläppen av svavelhaltiga gaser.

Allt detta stärker ytterligare Holmens ställning som ett av de främsta bolagen på Stockholmsbörsen när det gäller miljö- och hållbarhetsarbete.

För en långsiktigt uthållig skogsindustri krävs det dock även en bättre balanserad marknad. Vi har bevittnat ett antal nedläggningar av tidningspappersmaskiner under det senaste året som redan har börjat balansera upp tillgång och efterfrågan en aning.

Få saker har varit så efterlängtade som en ny konsolideringsvåg i den nordiska skogsindustrin.

Den kroniska överkapaciteten i synnerhet inom det strukturellt förändringspressade tidningspapperet är inte långsiktigt hållbar.

Den gångna hösten och vintern har surrat av rykten om strukturaffärer och året slutade också med en skarp affär där det börsnoterade finska UPM, en av Nordens ledande skogsindustrikoncerner, köper hårt pressade familjeägda Myllykoski. UPM och Myllykoski är tyngst inom journalpapper men har också en del tidningspappersproduktion.

En bra början och ett viktigt steg mot en förhoppningsvis bättre marknadsbalans vilket också redan satt avtryck i skogsindustriaktierna som utvecklats starkt den senaste tiden.

Ett av de mest intressanta ryktena under hösten var någon form av strukturaffär eller samarbete mellan de tre ledande aktörerna Holmen, Stora Enso och Norske Skog inom tidningspappersområdet.

Skogen börjar som sagt generellt komma in från kylan och in i börsvärmen igen och det är frågan om marknaden har börjat komma i kapp när det gäller förväntningar.

Holmen har nu i snart två år lyckats presentera kvartalsrapporter som varit bättre än vad marknaden förväntat sig. Efterfrågan och prisutveckling var visserligen sorgliga kapitel länge men samtidigt har Holmen precis som nästan all övrig industri tagit kraftiga kostnadsrationaliseringar i krisens spår vilket precis som i många fall i verkstadssektorn överraskat på uppsidan.

För Holmens del är inte heller den kraftigt stärkta svenska kronan något stort problem – ännu – eftersom bolaget har fördelaktiga valutasäkringar som löper också genom 2011.

Investerar i skog gör man inte för snabba klipp och det gäller också för en placering i Holmen. Aktien har visserligen gått starkt den senaste tiden, precis som det mesta i sektorn, och kursen har nu dubblats sedan bottennoteringen i början av 2009. Men det var från ordentligt nedpressade krisnivåer.

Men vi ser en fortsatt uppsida i takt med att tidningspapperspriserna återhämtar sig ordentligt i år samtidigt som kartongmarknaden fortsätter stärkas med konjunkturen.

I den kalkylen ligger dock även förhoppningar om fortsatta strukturaffärer. Holmen bör kunna tjäna 17–18 kronor per aktie igen i ett sådant scenario, i nivå med vad bolaget presterade innan finanskrisen. Då ska aktien åtminstone upp till 290 kronor. På längre sikt tror vi också på en vidare uppvärdering av råvarudivisionerna skog och kraft i takt med fortsatt stigande råvarupriser och ett ökat intresse för realtillgångar generellt.

Holmen håller. Vi köper.

Miljövän. Magnus Hall, 
vd för Holmen. NIKLAS LARSSON/SCANPIX

Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: AP/TT
Wall Street
New York öppnar uppåt
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Börsen
Försiktigt uppåt
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"
Asien
Asien: Fortsatt breda uppgångar
Foto: Johan Nilsson/TT
Aktie
Husqvarna gör omvänd vinstvarningAktien stiger på börsen
Analys
Citi: Ericssons prognoser för 2020 höjs i betydande grad"Restriktioner i Europa har gradvis upphört"
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens färska köprekar
Placeringar
Swedbank höjer aktievikten och överviktar Europa”Ett märkligt halvår på börsen har precis avslutats”
Foto: istockphoto
Rapport
Omvänd vinstvarning från Kindred
Aktie
Electrolux: Förlusten blir betydligt lägre än väntat
Rapport
RNB: Kraftig ökning av e-handeln
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Oscar Properties stämmer Stockholm stad
Placera
Kull: Allt färre privatsparare tror på sjunkande börs”Kraftig majoritet av börsoptimister”
Aktie
Storägare har gått ur PowercellAktien faller över 7 procent
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Bostad
Rekordmånga sålda bostadsrätter i juni
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Pandemin
Danske: Produktionsdata visar att fallet är över
7/7
Trading Direkt om lärdomar från coronakrisen