Stigande oljepris eldar ryska börsen

Stigande oljepris eldar ryska börsen

Publicerad 2011-01-07 13:41

Placeringar i Ryssland blir hetare när oljepriset stiger. Här är fyra ETF:er som hänger med.  

Den ryska aktiemarknaden har fram tills nyligen varit en av de sämre aktiemarknaderna i år. Men sedan slutet av oktober har utvecklingen varit stark, vilket är starkt sammankopplat med prisuppgången i olja.

Många svenskar investerar redan i traditionella aktie- fonder som direktinvesterar i Ryssland. Därför kan det vara intressant att titta närmare på de investeringsalternativ som finns tillgängliga genom indexprodukter som ETF:er. Sett till areal är Ryssland världens största land och utgör omkring en åttondel av världens totala yta. I antal invånare intar Ryssland nionde platsen med cirka 140 miljoner invånare.

2009 var ett tungt år och BNP i Ryssland föll med hela 7,9 procent. Framtiden ser ljusare ut. I år prognostiserar IMF att BNP ska växa med cirka 4,0 procent och med 4,3 procent under 2011. Tillväxten under 2011 förväntas framför allt komma från stora investeringsprogram inom olje- och gassektorn. Tillgången till en stor befolkning och en växande medelklass kommer också vara viktiga drivfaktorer under de kommande åren.

Under 2009 var Ryssland världens största exportör av naturgas, den näst största ex- portören av olja och den tredje största exportören av stål och aluminium. Den ryska reger- ingen har försökt att minska beroendet av den volatila råvaru- och metallmarknaden, med hopp om att stabilisera ekonomin.

Denna transformering är pågående men servicesektorn har redan i dag vuxit kraftigt och omkring 55 procent av den arbetskraften arbetar inom denna sektor. Jordbruks- sektorn har också vuxit och Ryssland är numera en nettoexportör av spannmål. En investering i ryska ETF:er är dock till stor del en investering i olje- och gassektorn.

Den ryska aktiemarknaden består av två börser. Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) är den ledande, där majoriteten av aktiehandeln i Ryssland äger rum. Handeln sker i rubel. Indexet MICEX består av de 30 mest omsatta bolagen och har i år gått upp med 14,4 procent, räknat i svenska kronor.

Russian Trading System (RTS) är den andra börsen. Handeln sker i både rubel och amerikanska dollar. Huvudin- dexet heter RTS och är det som vanligtvis nämns i svenska medier. Hittills i år har RTS-indexet gått upp med 14,5 procent i svenska kronor. Det finns inga internationella ETF:er som baseras på indexen MICEX eller RTS, på grund av vissa administrativa svårig- heter. Vissa ETF:er som finns tillgängliga idag har stor en stor andel av ryska bolag som är noterade eller dubbelnote- rade på utländska börser. Två undantag är Daxglobal Rysslandsindex+ och MSCI Rysslandsindex, som innehåller bolag noterade på MICEX och på utländska börser.

I tabellen nedan finns fyra utvalda ETF:er. Utvecklingen i svenska kronor är jämn mellan de olika instrumenten, trots skillnader i underliggande index och exponering.

Market Access Daxglobal Russia Index Fund har haft den starkaste utvecklingen på ett års sikt, med en uppgång på cirka 20 procent. Market Vectors Russia ETF är det bredaste instrumentet med omkring 36 innehav. Exponeringen mot olje- och gassektorn utgör cirka 40 procent, i jämförelse med Lyxor ETF Russia där denna sektor utgör hela 75 procent. 

STEPHAN AGERMAN,  Analytiker, ETFSverige.se

Fond Ticker Index Förvaltat kap, milj kr Förvaltningsavgift, % Förändring 1 år, %
Market Vectors Russia ETF (USD) RSX Daxglobal Rysslandsindex+ 16 126 0,62 19,1
Lyxor ETF Russia (EUR) db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF (EUR) DBXV MSCI Rysslandsindex 3 170 0,65 19,3
db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF (EUR) DBXV MSCI Rysslandsindex 3 170 0,65 18
Market Access Daxglobal Russia Index Fund (EUR) M9SJ Daxglobal Rysslandsindex 0,7 19,6
           
Data per den 10 december. * Procentuellt kursförändring noterat i kronor.
Källa: ETFSverige.se, Bloomberg, Factset