Ingves ser behov av högre ränta

Ingves ser behov av högre ränta

Publicerad 2010-12-27 09:20

Riksbanken oroas över att utlåningen till hushållen ökar i snabb takt. Banken överväger både räntehöjningar och andra medel för att bromsa utvecklingen.

Bedömningen inom Riksbanken är att 2011 blir ett gott år för Sverige, även om det förblir oroligt i den globala ekonomin. Viktigast för svensk del är att världshandeln har kommit igång och att det finns stark efterfrågan.

Det säger Riksbankschef Stefan Ingves i en intervju med Dagens Nyheter, publicerad på måndagen.

Han tror inte på några nya hastigt uppblossande kriser, såsom Lehman-kraschen hösten 2008, utan i själva verket är läget bättre än förut. Nu har man satt upp de institutioner och regler som behövs för att bemästra kritiska situationer, även om detta borde ha gjorts långt tidigare.

Han konstaterar att räntan behöver höjas, ”annars får vi hög inflation längre fram”. Riksbanken väger också in att utlåningen till hushållen ökar i snabb takt, vilket behöver motverkas med räntehöjningar liksom med andra medel, till exempel via regleringar som bolånetak.

Dessa andra möjligheter diskuteras just nu inom Riksbanken.

”Syftet är dock helt klart, både när reporäntan höjs och om man inför nya regleringar som kan ha större träffsäkerhet. Det är att öka lånekostnaderna, i första hand för hushållen som har ökat sin skuldsättning kraftigt under de senaste åren”, säger Stefan Ingves.

Nyhetsbyrån Direkt