Därför höjs räntan idag

Publicerad 2010-12-15 11:51

I dag höjer Riksbanken räntan igen, till 1,25 procent. Och fler höjningar väntar efter nyår, enligt bedömare. Nu är det bara skuldkrisen i Europa som dämpar räntenivåerna.

I dag höjer Riksbanken räntan igen.

– Någonting annat skulle vara en är en jättegigantisk överraskning, säger SEB:s räntechef.

Och fler höjningar väntar efter nyår. Nu är det bara skuldkrisen i Europa som dämpar räntorna.

Redan i veckan kommer nästa höjning av Riksbankens reporänta, som styr de rörliga boräntorna. Praktiskt taget alla räntebedömare är eniga. Enligt Reuters enkät spår 18 av 20 analytiker en höjning med 0,25 procent i dag, till en ny reporäntenivå på 1,25 procent.

I Riksbankens prognos ligger redan en serie höjningar framöver för att komma tillbaka till en mer normal räntenivå. Och den statistik som kommit in de senaste veckorna talar entydigt för snabbare höjningar.

– Vi har haft BNP-data som varit jättestarka. Och inflationsförväntningarna har stigit, säger Jussi Hiljanen, chef för SEB:s ränteanalys.

I andra vågskålen finns den europeiska skuldkrisen som kan leda till lägre svensk export och svagare inflationstryck. Under de senaste veckorna har eurokrisen gått in i en ny fas. Irland har fått EU-stöd och oron sprider sig kring både Spanien och Portugal.

– Det har i alla fall inte blivit bättre och utan krisen i Europa skulle man behöva revidera räntebanan uppåt, säger Hiljanen.

Möjligen kan också diskussionen om amorteringskrav på lån spela in, åtminstone på marginalen. Flera av Riksbankens direktörer oroar sig för att en husprisbubbla håller på att byggas upp. Och diskussionen om olika sätt att dämpa hushållens skuldfest kan innebära att det argumentet för högre räntor håller på att tappa i betydelse.

Riksbankens prognos ligger just nu på en reporänta på 2,25 procent i slutet av 2011 och omkring 3 procent i slutet av 2012. Det betyder en rörlig boränta som ligger någon procentenhet högre. Och de flesta av marknadsbedömarna räknar med att den prognosen ligger kvar även efter veckans räntemöte i Riksbanken.

TT