Priserna ökar mer än väntat

Publicerad 2010-12-09 10:01

Konsumentpriserna steg med 0,3 procent från oktober till november, enligt SCB. Nu ökar trycket på högre räntor.

Inflationstakten var 1,8 procent, jämfört med 1,5 procent i oktober, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Analytiker hade i genomsnitt räknat med att konsumentpriserna skulle öka med 0,15 procent i november och att inflationstakten skulle stiga till 1,7 procent, enligt Reuters.

Inflationstakten är den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna de senaste tolv månaderna.

Den oväntat höga inflationen höjer sannolikheten för att Riksbanken fullföljer sina planerade höjningar av reporäntan, enligt Fredrik Floric, räntestrateg på Nordea.

– Det är inte alarmerande. Men på marginalen ökar det på uppåttrycket på Riksbanken, säger han.

Enligt Floric är en delkomponent till den överraskande höga inflationstakten högre livsmedelspriser.

Nordea räknar med att Riksbanken under de kommande tolv månaderna hinner höja reporäntan fyra gånger till 2 procent, från dagens 1 procent.

– Det är i stora drag redan inräknat i dagens räntenivåer.

Den underliggande inflationen, enligt måtten KPIF och KPIX, var i november 1,9 respektive 1,6 procent. Månadsförändringen var i båda fallen 0,2 procent.

TT