Krisen över i östVy över Estlands huvudstad Tallinn. Foto: Ingvar Karmhed /Scanpix

Krisen över i öst

Publicerad 2010-11-02 07:44

Efter några tuffa år är den ekonomiska krisen över för Baltikum, Polen och Ryssland, åtminstone vad gäller tillväxten, som är tillbaka. Det skriver Nordea i sin Baltic Rim Outlook på måndagen.

Estlands förestående euroanslutning understryker att en ny era har börjat för Baltikum. Exporten har inledningsvis varit den främsta drivkraften i återhämtningen, medan utvecklingen i de inhemska ekonomierna varierar betydligt. Polen leder klart och Ryssland accelererar, medan de baltiska länderna fortfarande kämpar för att få fart på den inhemska efterfrågan.

I Estland är det i huvudsak exporten som drivit på återhämtningen. Även om det ljusnat på arbetsmarknaden är konsumtionen alltjämt bräcklig. Införandet av euron väntas ingjuta nytt förtroende i ekonomin, både på hemmaplan och i utlandet, och ge ytterligare styrka i återhämtningen. Estland har god ordning på sina offentliga finanser, men har andra utmaningar att tackla: inflationen är på väg uppåt och långtidsarbetslösheten är hög.

I Lettland är de offentliga finanserna i fokus. Budgetunderskottet ska under 2011 tas ned till under 6 procent av BNP, en utmaning med tanke på att 2009 års underskott landade på 10,2 procent. Men redan syns tydliga tecken på en gradvis återhämtning, även om den inhemska ekonomin fortfarande visar få tecken på en uppgång. Resultatet i det senaste valet välkomnades av marknaden, men trovärdigheten måste upprätthållas för att säkra gynnsamma villkor på de lokala finansmarknaderna.

Litauens BNP har alltjämt långt kvar till de nivåer som rådde före krisen. Även en återhämtning i den inhemska efterfrågan är nödvändig för att återta tappet. Årets tillväxt blir sannolikt rätt beskedlig, men den väntas ta fart 2011.

I Ryssland mattades tillväxten under andra halvåret, vilket tyder på att den blir lägre än i tidigare prognoser för helåret 2010. I synnerhet jordbrukssektorn har stagnerat, till följd av sommarens svåra torka. Även om inflationen tagit fart tror Nordea att den håller sig under tvåsiffriga tal underprognosperioden. Budgetunderskottet förblir ansenligt, trots faktorer som stigande oljepriser och privatiseringsplaner.

Vad gäller Polens ekonomi skruvas farten upp allt mer, och den går nu på nästan alla cylindrar. Nordea räknar dock med att farten börjar dämpas mot slutet av detta år och under första halvåret nästa år.

”Just nu ser vi finanspolitiken som det största orosmomentet, inte minst med tanke på att nästa år är ett valår. För närvarande är centralbanken i starkt fokus, eftersom den första räntehöjningen rycker allt närmare”, skriver Nordea.

Nyhetsbyrån Direkt

Direkt publicerat:2010-11-01 12:21:09