Riksbanken tror inte på bostadsbubbla

Publicerad 2010-10-26 10:54

Det låga bostadsbyggande i Sverige talar emot kraftiga prisfall för svenska bostäder, menar Riksbanken.

Det skriver Riksbanken i en fördjupningsruta i den penningpolitiska rapporten.

Riksbanken konstaterar att de ”boom-bust-cykler” på bostadsmarknaden som har observerats på andra håll i världen har karaktäriserats av en ökad efterfrågan på boende som mötts av en kraftig uppgång i bostadsinvesteringarna. När sedan efterfrågan har fallit har detta lett till ett överutbud på bostäder och kraftiga husprisfall.

”En kraftig uppgång i bostadsinvesteringarna till höga nivåer skulle därför kunna utgöra en risk för den svenska ekonomin. Sett både ur ett internationellt och historiskt perspektiv är dock bostadsinvesteringarna på en låg nivå i Sverige”, skriver Riksbanken.

Nyhetsbyrån Direkt

Direkt publicerat:2010-10-26 09:52:42