Vinst även i Baltikum

Publicerad 2010-10-21 07:39

Swedbanks affärsområde Baltisk bankrörelse redovisade vinst för det tredje kvartalet, vilket var första gången banken redovisat vinst i affärsområdet sedan fjärde kvartalet 2008.

et framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

”Väsentligt lägre kreditförluster var den främsta förklaringen, men även resultatet före kreditförluster ökade för andra kvartalet i följd”, skriver Swedbank om den baltiska verksamheten.

Under tredje kvartalet rapporterade affärsområdet en vinst på 531 miljoner kronor.

Estland och Litauen bidrog till vinsten, medan Lettland rapporterade en förlust till följd av att minskningen av kreditförluster varit långsammare.

Räntenettot i Baltisk bankrörelse ökade under tredje kvartalet med 8 procent jämfört med föregående kvartal.

”Den positiva effekten av fallande lokala räntor ses i alla tre länder, men med störst effekt i Estland. Detta på grund av att förväntningarna inför eurointrädet pressat ner inlåningsräntorna avsevärt”, skriver Swedbank.

Som ett resultat av detta ökade räntenettot i Estland med 2 procent i lokal valuta jämfört med samma period föregående år. Den positiva effekten av lägre räntor hade till största delen realiserats vid slutet av det tredje kvartalet.

Osäkra fordringar, brutto, uppgick den 30 september till 25 miljarder kronor i affärsområdet.

”Osäkra fordringar minskade under tredje kvartalet, främst som ett resultat av bortskrivningar samt avyttringar av säkerheter i den icke intäktsgenererande delen av företagsportföljen. I privatportföljen förväntas återhämtningen ske med en fördröjning”, skriver Swedbank.

Nyhetsbyrån Direkt

Direkt publicerat:2010-10-21 07:28:14