Börshandlat guld lönsam försäkring

Börshandlat guld lönsam försäkring

Publicerad 2010-10-05 09:22

Guldet har haft en strålande utveckling i år. Bäst i fondutbudet är en ETF noterad i euro, skriver ETF-experten Stephan Agerman.

Guld är ofta en passande investering då börsen är turbulent, som inflationsskydd eller för att guldpriset rör sig annorlunda än aktiemarknaden. Guldpriset har också haft en positiv utveckling i år. I dollar, som guldet traditionellt prissätts i, är uppgången cirka 14 procent och i euro 26 procent.

Det finns flera olika sätt att investera i guld. Här har jag valt att fokusera på börshandlade fonder (ETF:er) som antingen håller fysiskt guld eller investerar i guldbolag.

Fonderna är noterade i Tyskland (XETRA) eller i USA (NYSE). Jag anser att de är de mest intressanta kategorierna och är lättast att förstå för en privatinvesterare.

Fysiskt guld. I dagsläget finns det inga traditionella fonder som endast investerar i fysiskt guld. Jag har valt ut fyra ETF:er, varav två är tyska och två är amerikanska. Förutom valutan är de helt jämförbara. Vikten av att ha en uppfattning om investeringsvalutan framkommer tydligt i tabellen nedan. Skillnaden i utveckling för instrumenten som noteras i dollar och euro är omkring 13 procentenheter. För en svensk investerare måste även den svenska kronans utveckling gentemot dollarn eller euron beaktas.

Guldbolag. I denna kategori jämför jag tre traditionella fonder med fyra ETF:er, varav två är tyska och två är amerikanska. Investeringar i guldbolag innebär att du är exponerad mot både guldpriset och utvecklingen på aktiemarknaden. Skillnaderna i instrumenten i tabellen gäller bland annat antal bolag som ingår i fonden, urvalskriterier och noteringsvaluta. Så vilka instrument har gått bäst? Den bästa utvecklingen av alla tillgängliga alternativ har ETFX Dax Global Gold Mining Fund haft, med en uppgång på cirka 29 procent. Den bästa traditionella fonden är 10 procentenheter sämre.

Snittet bland ETF:er har haft en avsevärt bättre utveckling än de aktiefonder som finns tillgängliga i dag.Utbudet av ETF:er med inriktning på guld är också betydligt större än det som finns tillgängligt genom traditionella aktiefonder. De börshandlade instrumenten är enkla och transparenta och utvecklingen är lätt att förstå och följa

I valet mellan fysiskt guld och guldbolag faller mitt val på fysiskt guld, som är mindre beroende av aktiemarknaden. Det jag söker med denna investering är en säkerhet om börsen fortsätter att vara skakig i höst. Valet av valuta är svårare och beror på tidsperspektiv.

Hittills i år är det instrumenten noterade i euro som har utvecklats bäst och om den trenden fortsätter är de att föredra.

STEPHAN AGERMAN, Analytiker ETFSverige.se

Guld i traditionella fonder och ETF          
Fond   Ticker   Index   Förvaltat kap, milj USD   Förvaltnings avgift, %   Ucit*   I år, %    
SPDR Gold Shares (USD) GLD   Följer guldpriset 1:1   52 159   0,4 Nej   14    
iShares COMEX Gold Trust (USD)   IAU   Följer guldpriset 1:1   3 827   0,25 Nej   14    
XETRA Gold (EUR) 4 GLD   Följer guldpriset 1:1   2 124   0,36 Nej   27,4    
ETFS Physical Gold (EUR)   VZLD Följer guldpriset 1:1   5 142   0,39 Nej   26,8    
ETF – gruvbolag              
Market Vectors Gold Miners ETF (USD)   GDX Följer NYSE Arca Gold Miners index   6 935   0,53 15,9    
Market Vectors Junior Gold Miners ETF (USD)   GDXJ   Följer Market Vectors Junior Gold Miners index   1 277 0,59 20,9    
Market Access NYSE ARCA Gold Bugs Index Fund (EUR)   M9SD   Följer NYSE Gold BUGS index   166 0,7 Ja 24,9    
ETFX Dax Global Gold Mining Fund (EUR)   ETLX   Följer Dax Global Gold Miners index   75 0,65 Ja   28,9    
Traditionella fonder              
Black Rock Global Funds – World Gold A2 (USD)   –   Investerar i företag verksamma inom guldutvinning   7 617   1,75 Ja   15,3    
Black Rock Global Funds – World Gold A2 (EUR)   Investerar i företag verksamma inom guldutvinning   7 617   1,75 Ja   15,5    
SGAM Fd Equities Gold Mines A Acc (USD)   Investerar i gruvföretag, guld och andra ädla mineraler 122   122 2 Ja   19,3    
                 
* EU-direktiv som klassificerar fonder utifrån bl a placeringsregler. Källa:ETFSverige.se, Morningstar, Bloomberg, fondbolag.