Så investerar du billigare i Thailand

Så investerar du billigare i Thailand

Publicerad 2010-09-27 08:52

Thailands höga tillväxt lockar fondspararna. En passiv ETF ger lägre avgift, men inte sämre avkastning än stora aktivt förvaltade fonder.

Thailand är en av de fondkategorier som intresserat svenska investerare mest under de senaste månaderna. Det finns goda skäl för det. Thailändska börsen värderas till drygt 13 gånger väntad årsvinst i företagen (p/e), ungefär som Stockholmsbörsen.

Tillväxten i BNP väntas däremot vara betydligt högre: 7 procent under 2010 och 4,5 procent nästa år, enligt IMF. Det kan jämföras med Konjunkturinstitutets prognos för Sverige på 3,7 procent i år.

Med 65 miljoner invånare platsar Thailand på världens 20-i-topp vad gäller länders folkmängd. Det hör också till de länder som utvecklats bäst ekonomiskt i år och under den senaste tioårsperioden.

Tillväxten drivs av en snabbt stigande export, men även av en ökad inhemsk konsumtion. Bland naturtillgångarna finns tenn, gummi, timmer, bly och naturgas. Thailand är världens största risexportör och en av de största tillverkarna av hårddiskar för datorer.

Börsen heter Thailand Stock Exchange, vanligtvis förkortat till SET. Huvudindexen är SET, SET50 och SET100. Urvalet av ETF:er som följer thailändska index är begränsat på de börser som svenska sparare har tillgång till genom vanliga depåer.

Jag har därför valt de två ETF:er som har störst exponering mot Thailand genom passiv förvaltning, och som är noterade antingen i USA (NYSE) eller i Tyskland (XETRA). I tabellen nedan jämförs ETF:erna med de två aktivt förvaltade Thailandsfonder med störst fondförmögenhet (AuM).

Jämförelsen visar att förvaltningsavgiften är betydligt lägre för ETF:erna, och att avkastningen i det ena fallet (iShares) ändå är lika bra eller bättre.

Att avkastningen från Wisdomtrees ETF skiljer sig beror på att den är bredare. Thailand står för bara tio procent av fonden, resten är fördelat på andra tillväxtmarknader som Taiwan, Sydafrika, Korea, Israel, Turkiet, Brasilien med flera.

Bägge ETF:erna som jag valt handlas i USA (NYSE) och är tillgängliga genom exempelvis de större internetmäklarna.

IShares rena Thailands-ETF följer det etablerade indexet MSCI Thailand. Det består av omkring 85 bolag, med finans och energi som tyngsta branscher som står för cirka 65 procent av indexet.

Risknivån på en ren investering i Thailand är hög, vilket bör tas med i bedömningen av den höga avkastningen hittills i år på 24 procent för iShares ETF. Men för den som söker en sådan investering borde valet vara enkelt. Fidelity Funds aktivt förvaltade aktiefond har givit ungefär samma avkastning som en passivt förvaltad ETF, efter avdrag för mer än dubbla förvaltningsavgiften.

Templetons Thailandsfond har å sin sida tre gånger högre avgift, och har givit klart sämre avkastning än en ren Thailands-ETF.

STEPHAN AGERMAN, PRIVATA AFFÄRER

Stephan Agerman är passionerat intresserad av börshandlade fonder. Så pass att han i fjol startade informationssajten ETFSverige. se, vid sidan av sitt ordinarie jobb på en investmentbank i Stockholm.

Här i Privata Affärer kommer han att dela med sig av sina tips med ett återkommande tema: Spara billigare och bättre.

Namn Valuta Ticker Beskrivning Fondförmögenhet milj kr Förv. Avg. proc.   Utv i år, proc
ETF:er            
iShares MSCI Thailand Index Fund USD THD MSCI Thailand Index 2382,7 0,65 23,67
Wisdom Tree Emerging Market Small Cap Dividend Fund USD DGS Wisdom Tree Emerging Markets Small Cap 2825,6 0,63 9,48
Traditionella fonder            
Fidelity Funds Thailand A USD USD   Jämförelseindex MSCI AC Asia Pacific 3566,9 1,5 26,57
Tempelton Thailand A ACC USD USD   Jämförelseindex MSCI AC Asia Pacific 1166,2 2,1 16,6