Stålgrossist i medvind

Stålgrossist i medvind

Publicerad 2010-09-16 07:27

Aktien följer stålpriset i hasorna – och det är på väg upp igen. BE Group är ett lockande köp både på kort och längre sikt.

Stålaktierna har haft ett oroligt och trist år på börsen så här långt. Inte konstigt alls med tanke på omstöpningen av hela marknadsstrukturen med de nya, kvartalsvisa kontrakten för järnmalm och kol som ersatt de tidigare årskontrakten. Den nya avtalsstrukturen har fått råvarupriserna att rusa. Priserna på järnmalm och kol har snabbt dubblats jämfört med förra året.

Det har skapat osäkerhet om i vilken utsträckning ståltillverkarna verkligen kan föra dessa kostnadsökningar vidare genom höjda stålpriser.

Men det är ingenting som direkt påverkar BE Group som är en grossist som bara köper och säljer färdigt stål. Men samtidigt är bolaget beroende av stålpriset och häftigare svängning i stålpriserna kan leda till större såväl lagerförluster som dito vinster för bolaget.

BE Group är en nischad stålgrossist som ska konkurrera med bredare produktutbud, men också med service och tjänster där bolaget anpassar och skräddarsyr stålprodukterna och därmed kan ta bättre betalt och höja marginalen. Redan i dag står serviceandelen för 30 procent av omsättningen. Målet är att den andelen ska upp till 50 procent.

Andra kvartalet blev riktigt starkt och bolaget kunde äntligen visa vinst igen efter sex förlustkvartal på raken. Stålpriserna rusade samtidigt som efterfrågan tog fart på allvar. En del av den tydliga återhämtningen av leveranser till byggindustrin kan dock förklaras med byggprojekt som senarelagts på grund av den kalla vintern.

Prisuppgången på stål hejdades dock i juni, enligt bolaget. Och prisutvecklingen för resterande delen av 2010 är högst osäker med tanke på den ökade konjunkturella osäkerheten.

Branschorganisationen WSA, World Steel Association, trodde dock i sin prognos från i våras på en tillväxt för den europeiska stålkonsumtionen på 14 procent för 2010, att jämföra med fjolårets ras på 35 procent. Och det faktum att stålskrotpriserna redan har vänt upp brukar vara ett bra tecken på att stålpriserna också bör vända upp igen inom kort. De kinesiska stålpriserna, som var de första att dippa i våras, är också redan på väg upp igen sedan mitten av sommaren.

Fram till och med det andra kvartalet hade BE Group fortfarande inte sett några tecken på att kunderna börjat bygga upp sina lager igen. Den senaste tidens ökande osäkerhet om vart konjunkturen är på väg och med detta förväntningar om att stålpriserna kan vända ner igen gör att de avvaktar in i det längsta med att dra på sig lager. Den efterfrågan återstår med andra ord, och måste så småningom komma om vi nu inte får en dubbeldipp, en ny konjunkturnedgång vilket inte är vårt huvudscenario. I synnerhet inte i Sverige och Finland som är BE Groups huvudmarknader som står för 80 procent av försäljningen och där styrkan i ekonomin tvärtom blir allt tydligare.

Lovande är också att BE Group äntligen kan uppvisa svarta siffror också i det tidigare problemtyngda Central- och Östeuropa. Här är utmaningen att fortsätta förbättra lönsamheten. En marginalnivå kring 6–7 procent som i Sverige och Finland är förmodligen svårt att nå med tanke på att bolaget ute i Europa inte alls har den effektiva logistik och höga marknadsandel som här hemma. Men visst finns ytterligare potential för lönsamhetsförbättringar.

I tider av ökad uppköpsaktivitet på börsen kan också BE Group ses som ett intressant byte såväl för någon industriell köpare som för någon finansiell. Riskkapitalbranschen har tydligt börjat intressera sig för den nordiska stålindustrin, riskkapitalbolaget Triton köpte häromveckan stora delar av den finska stålkoncernen Ovako som bland annat har stålverk i Hofors och Smedjebacken. Riskkapitalbolaget Altor äger i sin tur Åkers-Gruppen, världens ledande valstillverkare.

BE Group har för övrigt redan befunnit sig i riskkapitalhägn, närmare bestämt Nordic Capitals, innan bolaget sattes på börsen 2006.

Då, för snart fyra år sedan, såldes aktien ut för 62 kronor. Efter att ha varit nere och vänt kring 17 kronor i den värsta finanskrisen började aktien åter närma sig introduktionskursen i våras men har sedan fallit tillbaka 25 procent igen i spåren på den ökande osäkerheten kring konjunkturutvecklingen. Stålskrotpriserna vände också ner ungefär samtidigt men har som sagt vänt upp igen under sensommaren. Och stålgrossisternas aktiekurser brukar ganska väl följa skrotpriset.

Så det finns triggers för aktien såväl på kort som längre sikt. Blickar vi fram mot nästa år, under förutsättning att vi inte får en dubbeldipp i konjunkturen, bör BE Group börja närma sig historiska nivåer igen, åtminstone när det gäller lönsamhet. Vi siktar på att aktien åter närmar sig introduktionskursen igen det närmaste året vilket betyder en kurspotential kring 40 procent.

Aktien framstår också som lockande i en relativvärdering, jämfört med andra stålgrossister.

Det är dessutom bäddat för ökade utdelningar och en allt mer lockande direktavkastning de kommande åren.

Sammantaget ett klart köp, men med betydande risk i ett högcykliskt bolag.

Dyrare skrot. Priserna har vänt upp igen under sensommaren. AP photo/scanpix

Analyser
Analytiker tror på Nordea och Intrum
Börsen
Stefan Persson på köphumör
Foto: Shutterstock
Rapporter
Tufft för OEM under pandemin
Börsen
Uppåt för storbolagen
Fritidshus
Fastighetsbyrån: Köpläge i Spanien efter coronan"Prisnedgången kan vara nära 30 procent"
Rapporter
Kinneviks vd om bolagets strategi
Rapporter
Essitys försäljning backar
Asien
Asien: Uppåt på Tokyobörsen
Gästkrönika
Lundkvist: Intresset ökar för asiatiska företagsobligationerNollräntor i väst får investerare att blicka österut
Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"