Riksbankens roll under luppen

Riksbankens roll allt aktuellare

Publicerad 2010-09-02 16:14

Riksbankens roll blir en viktig del av den ekonomiska debatten framöver. Det menar Klas Eklund som både är Senior Economist på SEB och medarbetare i Privata Affärer.

Dagens räntebesked visar åter på stor oenighet inom Riksbankens direktion. Två av medlemmarna reserverade sig mot höjningen och menar också att räntan bör höjas i en långsammare takt än tidigare aviserat. En del av oenigheten bottnar i olika syn på Riksbankens ansvar. Ska den endast bevaka penningvärdet? Eller även föra en aktiv politik mot till exempel bostadsbubblor och spekulation?

– Riksbankens och penningpolitikens roll är en av de frågor som kommer att få särskild uppmärksamheten i den ekonomiska debatten den närmaste framtiden.

Det menade Klas Eklund när han på torsdagen presenterade senaste upplagan av Vår Ekonomi, hand klassiska grundbok i ekonomi. Klas Eklund har därför lagt särskild möda på att uppdatera kapitlen om riksbankspolitik och inflationsmålet.

– Så att boken kan hålla några år i alla fall.

Men även andra ämnen inom den ekonomiska debatten har fått lite extra uppmärksamhet för att ge en bra grund att stå på i den kommande ekonomiska debatten. Bland dem är samspelet mellan inflationen och arbetslöshet, som var högaktuellt på sjuttiotalet. En annan historisk diskussion som kommer att få ny fart är statsskulden och naturligtvis Euron och optimala valutazoner.

– Det är en grundbok i ekonomi, och därför kan man inte fördjupa sig i allt. Men jag vill att studenter och andra läsare också ska kunna ta till sig även debattartiklar och den aktuella diskussionen, säger Klas Eklund.

ANNA BLOMÉN, PRIVATA AFFÄRER