Oenighet i riksbanksledningen

Publicerad 2010-09-02 11:10

Riksbanken håller fast vid sin ränteprognos. Men två av sex ledamöter ville skriva ner prognosen rejält vilket marknaden också räknar med.

Enligt Riksbankens ränteprognos, den så kallade räntebanan, så ska räntan successivt höjas för att hamna runt 3,8 procent under det tredje kvartalet 2013.

Mer intressant än själva räntebeskedet är, enligt Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, att två ledamöter reserverade och förordade en lägre ränta i slutet av prognosperioden.

– Det är ju någonting som marknaden prissätter, en betydligt lägre reporänta på längre sikt än vad Riksbanken själva målar upp. Och där räknar vi med att det kommer korrigeringar längre fram, säger hon till TT.

Svensson oroar sig för arbetslöshet

Vice riksbankchef Lars E.O. Svensson ville se en betydligt lägre räntebana. Enligt honom bör räntan inte höjas till mer än 1,75 procent under prognosperioden som sträcker sig till tredje kvartalet 2013.

Svensson oroas dessutom för att prognosen faktiskt ska få fäste på marknaden. I nuläget tror många marknadsaktörer att räntan kommer att hamna på en lägre nivå än Riksbankens prognos. Om prognosen plötsligt skulle ses som trovärdig av marknaden skulle det leda till kraftigt höjda långa marknadsräntor och en kraftig kronförstärkning. Dessutom skulle den redan låga inflationen sjunka ytterligare och arbetslösheten stiga, varnar Lars E.O. Svensson.

Ekholm tror på svagare utveckling

Även vice riksbankschef Karolina Ekholm hade velat ha en flackare räntebana. Hon förordar istället en räntebana som vid slutet av prognosperioden ”ligger någon procentenhet lägre” än dagens prognos.

Hon menar att en svagare utveckling i omvärlden kan förväntas dra ned tillväxt och inflation även i Sverige. En långsammare höjning av räntan bör enligt Ekholm leda till att inflationen hamnar närmare inflationsmålet och att resursutnyttjandet hamnar närmare vad som är normalt.

MAGNUS GUSTAVSSON, PRIVATA AFFÄRER

”Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas starkt. Samtidigt är inflationstrycket i dagsläget lågt, men det väntas stiga i takt med att konjunkturen stärks”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Banken bedömer samtidigt att återhämtningen i USA tar längre tid än väntat. Samtidigt har tillväxten i euroområdet varit oväntat hög. Sammantaget kommer det att dämpa utvecklingen ”något i Sverige på sikt”.

Elisabet Kopelman på SEB konstaterar att Riksbanksledningen fortfarande är oenig.

– Det finns några ledamöter som är lite mer bekymrade över utvecklingen i omvärlden, säger hon.