Låga förväntningar på riksbankstal

Publicerad 2010-08-19 14:25

Höstterminen på Riksbanken sparkar snart igång och det finns en del intressanta frågor för banken att svara på. Stefan Hörnell på Handelsbanken förväntar sig dock inga klara svar.

Sommarlovet är över för Riksbanken och vice Riksbankschefen Svante Öberg ska på fredagen kicka igång höstterminen med ett anförande med den åtminstone tidigare kittlande rubriken ”Det aktuella ekonomiska läget”.

Förhoppningarna om nya vägledande signaler är numera begränsade när direktionsledamöterna håller anföranden.

”Talen som har hållits nära penningpolitiska möten har ju varit ganska intetsägande den senaste tiden”, säger Stefan Hörnell, ekonom på Handelsbanken, som inte väntar några revolutionerande budskap på fredagen.

Det hindrar inte att man skulle kunna önska att Svante Öberg i talet i åtminstone viss utsträckning skulle följa upp några av de uttalanden han gjorde i samband med beslutet att höja räntan den 30 juni, enligt protokollet.

Avstannande global ekonomi

Han ställde sig då bakom beslutet att höja reporäntan och räntebanan i den penningpolitiska rapporten, ”men skulle utvecklingen i omvärlden bli betydligt svagare än vad som anges i rapporten så får direktionen vara beredd att ompröva penningpolitikens inriktning”.

I den frågan vore det välkommet med en samlad bedömning från Svante Öberg om hur han ser på de splittrade signaler om den globala ekonomiska utvecklingen som inkommit under sommaren, med klara indikationer om inbromsning i USA och Japan, och i viss utsträckning även i Kina, men med ett kraftigt uppsving i det för Sverige viktiga Tyskland.

Åtminstone räntemarknaden har mest tagit fasta på riskerna för en betydlig sämre utveckling i USA, som riskerar att sprida sig och ge en svagare utveckling även i Europa med en viss fördröjning. Stefan Hörnell tror dock att marknadsaktörer tenderar att övervärdera hur mycket Riksbanken låter sig påverkas av internationella konjunktursignaler och undervärdera hur mycket vikt banken lägger på rent inhemska indikatorer.

”Det man har gått bort sig på om Riksbanken tidigare, till exempel under 2008, är ju att man har tittat mycket på signaler från finansmarknaden och från USA – man tänker att förr eller senare slår det igenom på svensk ekonomi. Men Riksbanken är väldigt fokuserade på det inhemska”, säger han.

Stefan Hörnell påminner samtidigt om att vid Riksbankens förra möte var oron för statsskulderna i flera europeiska länder, och dess potentiella risker för banksystemet, akut. Även om riskerna långt ifrån är borta så är den akuta oron nu väsentligt mindre.

Stefan Hörnell tycker att problemet med Riksbankens prognoser på något längre sikt i allt för hög grad är modellstyrda.

”Ju längre bort du kommer ju mer får modellen styra, och enligt deras modeller finns det mycket lediga resurser i ekonomin”, konstaterar Stefan Hörnell.

Han anser samtidigt att det är orimligt att Riksbanken räknar med att den svenska ekonomin ska fortsätta att växa långt snabbare än trendpotentialen samtidigt som omvärldsprognoserna pekar på en tillväxt under potentialen.

IMF, vars Sverigeprognoser sällan har stuckit ut den senaste tiden, gjorde också en liten sågning av Riksbankens prognos för 2011 när de i juli presenterade sin senaste prognos som pekade mot att Sveriges BNP-tillväxt stannar på 1,9 procent 2011.

Nu börjar 2011 komma närmare, och det innebär att Riksbankens experters egna bedömningar kommer att väga tyngre än prognosmodellerna, men Stefan Hörnell är tveksam om det kommer att leda till några större prognosjusteringar redan nu i september, då Riksbanken endast ska göra en penningpolitisk uppföljning. Större prognosändringar görs mer troligt i den stora genomgången inför den penningpolitiska rapporten i oktober.

Ränteförväntningarna

Ytterligare en fråga som Svante Öberg borde kunna ta upp i fredagens anförande är hur han ser på ränteförväntningarna i förhållande till Riksbankens räntebana. Vid mötet den 30 juni betonade han vikten av att förväntningarna ligger i linje med räntebanan.

”Det är marknadens förväntningar om ränteutvecklingen, inte Riksbankens räntebana, som i praktiken styr räntesättningen för hushåll och företag och därmed betyder något för den ekonomiska utvecklingen”, sade Svante Öberg.

I detta fall spretar informationen om utvecklingen efter Riksbankens senaste möte åt båda håll, och det vore intressant att höra hur Svante Öberg tolkar signalerna i den för honom uppenbarligen viktiga fråga.

Konjunkturinstitutets hushållsmätning i juli visade att förväntningarna om den rörliga boräntan framöver justerades upp rejält efter Riksbankens första räntehöjning, något som också speglas i en något ökad benägenhet att välja bundna bolån. Räntemarknadens prissättning har däremot plockat bort ett antal av de räntehöjningar som Riksbanken har flaggat för, och om den tendensen håller i sig kanske det också får hushållens ränteförväntningar att åter vända ned.

DIREKT

Analys
SEB: Återhämtningen på hotellmarknaden kommer ta tidSänker Scandic och Pandox till sälj
Analyser
Här är måndagens många köprekar
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
SEB köpstämplar Ratos
Börsen
Öppning lätt uppåt
Foto: Henrik Ljungqvist, Adstream AB
Notering
Nimbus stävar mot börsenNoteras på First North i februari
Krönika
Hernhag: Värt att leta lågriskaktier även 2021
Köptips
Di: En köpvärd aktie på övertänd börs
Aktie
AFV: Grön aktie att sälja
Aktietips
Två köpvärda aktierOch fem du kan vara utan
Asien
Uppåt i Asien med Hongkong i topp
Aktier
Börsens mest blankade aktier
Shutterstock
Astra Zenecas vaccinleverans till EU sänks med 60 procent
Foto: AP/TT
Wall Street
Blandad fredag på Wall Street
Bok
Sparekonomens nya bok: Så skaffar du en egen ekonomiChristina Sahlberg lär dig tänka rätt kring första egna ekonomin
Chatt
Hernhag: Tre aktier att köpa i dag"Aktien som är en potentiell börsbubbla"
Aktieportföljen
Så har det gått för portföljbolagen i veckan
Aktie
Vinstvarning från Duni
Analys
Nordea: Goda chanser för Ericsson ta nya marknadsandelar"Positivt även för Nokia"
22/1
Trading Direkt: Så påverkas oljebolagen av ESG-trenden
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens många nya köprekar
Spara
Här får du högst sparränta just nu
Råvaror
Kopy Goldfields höjde guldproduktionen med 24 procent
Aktie
Investor: Flera riktkurshöjningar efter rapporten
Pandemin
EU-toppmöte: Virusrestriktioner måste skärpas"Alla icke-väsentliga resor inom länder och mellan EU-länder bör avrådas kraftigt"
USA
Demokraterna vill skynda på stimulanspaketet